Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. máj 2024, sobota
 

Programové vyhlásenie vlády - rezort vnútra sa zameria na protikorupčné opatrenia, bezpečnosť v kontexte zhoršenej geopolitickej situácie a na efektívnosť verejnej správy

13. 11. 2023

paragraf

Vláda v pondelok 13. novembra 2023 prijala programové vyhlásenie. S ohľadom na požiadavku verejnosti po normálnosti a stabilite sa ministerstvo vnútra zameria na budovanie efektívnej verejnej správy, bude prijímať protikorupčné opatrenia a zvýši pripravenosť v oblasti civilnej ochrany a krízového riadenia. 

 V oblasti bezpečnosti budú hlavnými prioritami prevencia trestnej činnosti a rýchle a komplexné vyšetrovanie prípadov s dopadom na občanov, ako sú krádeže, domáce násilie, násilie na školách, drogová trestná činnosť. Plánovaná je tiež nová koncepciu ochrany domáceho kyberpriestoru. Cieľom bude nastaviť v spolupráci so SIS a ďalšími zložkami, ako aj  efektívny monitoring šírenia hrozieb.

Úlohou nového vedenia MV SR je priniesť okamžité upokojenie situácie v polícii. Prvoradou prioritou pre nasledujúce týždne a mesiace bude dôkladná ochrana hraníc Slovenskej republiky. Slovenská vláda chápe, že jedným z hlavných výziev vnútornej bezpečnosti v blízkej budúcnosti bude masová migrácia občanov mnohých štátov Ázie a Afriky do Európy. Táto situácia bude vyžadovať aj úpravy v domácej legislatíve, ako aj efektívnu spoluprácu so zahraničnými partnermi.

S cieľom maximalizovať bezpečnosť občanov Slovenskej republiky sleduje vláda aj vývoj konfliktu na Ukrajine. Pravidelné monitorovanie a vyhodnocovanie situácie má na zreteli ochranu občanov pred možnými negatívnymi dopadmi prípadnej eskalácie konfliktu. Vláda tiež potvrdzuje svoj záväzok poskytovať humanitárnu podporu Ukrajine a jej občanom postihnutým neistotou konfliktu.

Okrem uvedených cieľov bude medzi rezortné priority patriť tiež posilňovanie transparentnosti a príprava protikorupčnej právnej úpravy na reguláciu styku verejných funkcionárov s osobami zastupujúcimi záujmy. Prijaté budú taktiež pravidlá na zabezpečenie etiky a integrity najvyšších štátnych funkcionárov formou kódexu správania sa. V tomto kontexte taktiež podporí komunikáciu tém prevencie korupcie a integrity s cieľom budovať celospoločenskú protikorupčnú kultúru.

Vláda výrazne preverí pripravenosť prostriedkov civilnej ochrany a krízového manažmentu, pričom podnikne nevyhnutné kroky na úrovni riadenia a investícií do tejto oblasti s cieľom zabezpečiť ochranu obyvateľstva na celom území Slovenskej republiky. Ministerstvo bude zodpovedné za obnovenie a ďalšiu koordináciu komunikácie jednotlivých bezpečnostných zložiek štátu. Nový koncept riadenia núdzových situácií pokryje riadenie rizík, riadenie kríz, sanáciu a obnovu. Taktiež bude integrovať všetky potrebné zložky štátu, samospráv a komunít v jednotlivých regiónoch.

Ministerstvo vnútra a príslušné rezorty budú v spolupráci s verejnosťou a zákonodarcami pokračovať v zavedení opatrení na posilnenie bezpečnosti a ochrany občanov. 

Rozvoj efektívnej verejnej správy bude spočívať na troch pilieroch: 

  • Aktívna kontrola komunikácie občana so štátom na báze životných situácií občana. 
  • Efektívna digitalizácia verejného priestoru. 
  • Reorganizácia verejnej správy s cieľom zvýšiť jej efektivitu a transparentnosť. 

Prioritou bude taktiež posilňovanie materiálno-technického a personálneho zabezpečenia všetkých zložiek rezortu. 

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz