Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. júl 2024, nedeľa
 

Projekt Informačného systému Registra fyzických osôb vzbudil záujem

02. 11. 2013

01 - Prípravné práce

V utorok 29. októbra 2013 sa v hoteli Národný dom v Banskej Bystrici uskutočnil v poradí druhý worskhop venovaný  Informačnému systému Registra fyzických osôb, ktorý ministerstvo vnútra buduje v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 

Operačný program Informatizácie spoločnsoti

Európska únia

Riadiaci orgán pre OPIS

Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

Tvoríme vedomostnú spoločnosť

Európska únia

Riadiaci orgán pre OPIS

Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

 

Účasť na worskhope prevýšila očakávania a  množstvo hostí narobilo organizátorom menšie problémy.  V prevahe boli pracovníci ohlasovní obecných a mestských úradov, informatici, ale aj matrikári, policajti, štatistici a prognostici.  Ich záujem je potešiteľný, pretože bez zodpovedného prístupu najmä matrík a ohlasovní kvalitný register vybudovať nemožno. Viacerí z účastníkov sa pred dvomi rokmi zúčastnili prvej série workshopov k projektu Informačného systému RFO, ktoré boli obsahovo zamerané na aktualizáciu údajovej základne systému a  kooperáciu s inými systémami.  Program ostatného worskhopu bol orientovaný na  výnimočné postavenie Registra fyzických osôb ako referenčného registra pre ďalšie registre verejnej správy, na bezpečnosť údajov a okrem iného aj otázky kvality dát RFO.  Ministerstvo vnútra pre účastníkov pripravilo odbornú brožúru (PDF, 848 kB) (pdf/884 kb/.

Programom worskhopu sprevádzala Mgr. Ingrid Stanová, riaditeľka odboru protokolu Kancelárie ministra vnútra. Ako povedal na úvod Ing. Csaba Baráth, generálny riaditeľ akciovej spoločnosti DITEC, ktorá je dodávateľom prác na IS RFO, predstavy o budovaní tohto projektu boli jednoduchšie ako skutočnosť. Projekt je však už v záverečnej etape a aktuálne je už nasadený do predprodukčnej prevádzky v Datacentre MV SR v Banskej Bystrici.

Riaditeľ odboru aplikácií a zástupca generálneho riaditeľa sekcie informatiky MV SR Ing. Pavol Maliarik charakterizoval výnimočné postavenie Registra fyzických osôb ako základný komponent na pomyselnom dome eGovernmentu. Bez neho totiž nie je možné nasadiť ďalšie komponenty a sprístupniť  elektronické služby pre občanov.

Budovaný Register fyzických osôb bude zdrojom platných údajov, na základe ktorých bude možné osobu identifikovať, zistiť jej pobyt a vzťahy k iným osobám, ako aj ďalšie administratívne údaje vymedzené zákonom o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR.  Nový  informačný systém Registra fyzických osôb pokryje centrálnu správu registra, poskytovanie informačných služieb a aj administratívno-správne činnosti zdrojových agend.

V praxi umožní v rámci verejnej správy aplikovať základný princíp informatizácie verejnej správy „jedenkrát a dosť“.  Alebo inak povedané -  obmedzí viacnásobné predkladanie dokladov, čím sa zníži administratívna náročnosť riešenia životných situácií občanov, zvýši sa dostupnosť jednotlivých služieb a dôjde k eliminácii správnych poplatkov a vôbec k zrýchleniu vybavovania žiadostí.

Údaje občania predložia orgánu verejnej správy iba raz a prostredníctvom Registra fyzických osôb sa jeho údaje dostanú do ďalších informačných systémov verejnej správy. Údaj o fyzickej osobe v registri bude považovaný za správny v zdrojovej agende ministerstva alebo informačnom systéme poskytovateľa, pokiaľ sa nepreukáže opak, alebo pokiaľ nevznikne oprávnená pochybnosť o jeho pravdivosti, úplnosti alebo aktuálnosti. Cieľom je premena súčasného systému zberu a uchovávania údajov roztrieštených v rôznych registroch a evidenciách na  systém nový, ktorý umožní vďaka jasne definovaným pravidlám informácie zbierať a so zárukou spoľahlivosti využívať v celej verejnej správe.

Aktuálny stav v poskytovaní informácií zo súčasného REGOBu a zmeny, ktoré nastanú po spustení IS RFO, odprezentoval projektový manažér IS RFO Mgr. Vojtech Bezák, riaditeľ odboru správy registra Sekcie verejnej správy MV SR.  O konkrétnych krokoch v tomto  smere podrobne informovali Ing. Nataša Košová z odboru aplikácií sekcie informatiky MV SR a Ing. Michaela Plavcová z odboru správy registra SVS MV SR.

Bezpečnostné aspekty IS RFO vo väzbe na údajovú základňu objasnil Mgr. Ľubor Illek, špecialista Ditec a. s. Po ďalšej prezentácii Vojtecha Bezáka venovanej integrácii IS RFO do prostredia elektronickej štátnej správy informoval analytik Ing. Martin Švoňavec  z a. s. Ditec o podmienkach zabezpečenia a udržania kvality dát IS RFO.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz