Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. jún 2024, sobota
 

Projekt na inklúziu rómskych detí v škôlkach už zamestnáva Rómov

29. 10. 2018

romovia-deti-skolka-oktober2018-ilustr

V obci Varhaňovce v okrese Prešov využili najnovší národný projekt PRIM (podpora inklúzie na materských školách) a zamestnali dve asistentky v miestnej materskej škole a jednu odbornú pracovníčku. Aj vďaka nim majú malí žiaci lepšiu šancu začleniť sa do kolektívu a lepšie zvládnuť prechod na základnú školu.

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity spustil 13. júla 2018 Národný projekt „Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít“ (NP PRIM). Vďaka nemu má možnosť 150 obcí, ktoré sú identifikované ako oprávnení žiadatelia v Operačnom programe Ľudské zdroje, získať prostriedky na zamestnanie asistenta učiteľa, odborného zamestnanca, či koordinátora inkluzívneho vzdelávania. Ambíciou je zvýšiť podiel detí, ktoré sa budú venovať príprave na vzdelávanie a tým vyrovnať rozdiely medzi štartovacou pozíciou detí z majority a žiačikov z marginalizovaných rómskych komunít.

Ľubica Pankievičová a Ábel Ravasz

Túto možnosť doteraz využilo už 75 obcí a ďalších 23 finalizuje zmluvy. Reálne asistenti učiteľa a odborní zamestnanci pomáhajú škôlkarom v 52 obciach. V rámci projektu PRIM bolo po prvýkrát použité aj dočasné vyrovnávacie opatrenie (DVO) na podporu zamestnanosti Rómov. V praxi to znamená, že zamestnávateľ zvýhodní rómskeho uchádzača, ak spĺňa všetky kvalifikačné predpoklady. Aj vďaka tomu najmä pri asistentoch učiteľa je 37 Rómov zo 60 asistentov, ktorí sú zatiaľ financovaní z projektu. Ako odborní pracovníci pôsobia traja Rómovia z 36 zamestnaných. Až pri 29 prípadoch bolo pri výberových konaniach uplatnené DVO.

„Pri projekte NP PRIM som veľmi rád, že viac ako 40% nových zamestnancov sú Rómovia. Vysiela to silný signál do komunity, že existuje šanca na uplatnenie sa na trhu práce. Navyše rómski asistenti možno dokážu aj lepšie pochopiť mentalitu detí z osád a budú mať aj väčšiu autoritu pri ich príprave v rámci predškolskej dochádzky,“"zhodnotil využitie DVO splnomocnenec Ábel Ravasz. Podľa neho je veľmi dôležité, ako bude NP PRIM fungovať v praxi, lebo je dobrým východiskom pre plošné zavedenie povinnej predškolskej dochádzky a inkluzívneho vzdelávania. „Predškolské vzdelávanie zaručí všetkým deťom rovnakú štartovaciu čiaru pri nástupe do základných škôl. Veľmi pomôže deťom z vylúčených komunít, najmä ak predškolská príprava bude inkluzívna a za podpory asistentov. Obrovskou výhodou však bude aj pre majoritné deti. Vďaka lepšej príprave predškolákov totiž budú prvé školské mesiace ľahšie  a deti budú schopné sa spoločne naučiť viac," hovorí Ravasz.

Ľubica Pankievičová a Ábel Ravasz v rómskej sade

Zavedenie asistentov si pochvaľuje aj starostka obce Varhaňovce Ľubica Pankievičová. Je dôležité podať deťom pomocnú ruku, keď sú ešte formovateľné a dokážeme ich zapojiť do kolektívu a v tom sú asistenti naozaj vítanou pomocou,“ hovorí starostka. Podľa nej je snaha o lepšiu integráciu Rómov behom na dlhé trate a nie je možné vzdať sa, ak sa výsledok neobjaví o týždeň. „Môže to trvať aj celú generáciu, ale je treba stále pracovať. Naša obec využíva každú príležitosť a zapojili sme sa azda do každého projektu. Zo získaných finančných prostriedkov z Operačného programu Ľudské zdroje práve rozširujeme kapacitu materskej školy. Prístavba nových dvoch tried by mala byť dokončená koncom roka. Vytvoríme tak priestor celkovo pre 65 detí. Do osady ideme natiahnuť vodovod aj  elektrinu, snažíme sa zamestnávať Rómov na aktivačných prácach, plus vyhľadávame príležitosti zamestnania aj mimo obce. A to komunita vidí a sama si uvedomuje. že Keď si zvýšia životnú úroveň, vrátiť sa do horšieho už nechcú," popisuje stav v obci Ľubica Pankievičová. Podľa nej dobre fungujú na Rómov aj rómske vzory.


„Ďalším projektom, ktorý by mal dať Rómom prácu, je pripravovaný projekt rómskych domovníkov. Podstatou projektu je zamestnať ľudí priamo z komunity, ktorí budú dozerať na správu domu," avizuje ďalší projekt Ábel Ravasz.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz