Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. február 2024, piatok
 

Projekt ZáchranáRik a vzdelávacie balíčky pre prvákov majú úspech

22. 02. 2018

zachranarik-ilustr-2018

Náučno-preventívny projekt ZáchranáRik predstavuje súhrn videí a brožúrku, v ktorých sa hlavní detskí hrdinovia stretávajú s nástrahami súčasného života. Brožúrky a DVD-nosiče  v reflexných batôžkoch odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR distribuoval do prvých tried základných škôl po celom Slovensku. Vzdelávacie materiály tak putovali do rúk prváčikom, ktorým by mali pomôcť vo vyučovacom kolobehu.

Projekt sa primárne zameriava na deti prvého stupňa základných škôl, ktorým v tomto veku hrozia rôzne druhy nebezpečenstiev. Cieľom je, aby sa deti naučili , že prevencia je bežnou súčasťou vyučovania, a že nadobudnuté informácie môžu ľahko využiť v reálnom živote. 

Deti zo ZŠ Závod pri Malackách

Výchova dieťaťa je náročný proces, do ktorého sú okrem rodičov zapojení aj pedagógovia. Škola je miesto, kde deti trávia väčšinu času a práve tu by sa mali rozoberať pálčivé témy. Ako má dieťa zareagovať, keď ho na ulici osloví cudzí človek? Čo má urobiť, ak mu niečo ponúkne, prípadne ho niekam volá? Ovládajú malé deti základné telefónne čísla?

Deti zo ZŠ na Dudovej ulici v Bratislave

Prostredníctvom 10-tich príbehov v brožúrke aj na DVD sa malí čitatelia a diváci dozvedia množstvo zaujímavých faktov. Jednotlivé diely sa venujú témam:

  • Nástrahy internetu
  • Nebezpeční ľudia
  • Dôležité číslo – 112!
  • Neochutnávaj drogy
  • Hasiči, polícia, záchranka
  • Netýraj zvieratká
  • Pozor na zlodejov
  • Vieš podať prvú pomoc?
  • Opíš zlodeja
  • Cigarety a oheň.

Deti zo ZŠ Na Bielenisku v Pezinku

Celý projekt reflektuje súčasnú dobu a jej negatívne vplyvy na deti:  či už ide o bezpečnosť na internete, stretnutia s cudzími ľuďmi alebo šikanovanie. Nikdy nevieme, s ktorou z tém prídu deti do kontaktu a je len na dospelých, ako ich na to pripravia.

Deti zo ZŠ v Čataji

Keďže ide o deti na prvom stupni, pomôcky majú charakter hry. Na začiatku každého dielu deti reagujú na každú situáciu nesprávne a následne im moderátor ako dospelá autorita vysvetlí, prečo konali zle.

Deti zo ZŠ na Mierovej ulici v Bratislave

Šesť- či sedemročné deti sú málokedy schopné reagovať v krízových situáciách okamžite správne. Nepoznajú dôležité telefónne čísla ani názvy organizácií. V tomto dlhodobom procese je najdôležitejšia komunikácia medzi deťmi navzájom a medzi deťmi a dospelými. Pri starších deťoch a tínedžeroch je väčšia istota, že si v prípade núdze spomenú na telefónne číslo či miesto, kam majú ísť.

Deti zo ZŠ na Mierovej ulici v Bratislave

Aj keď je materiál k ZáchranáRikovi určený primárne pre prvý stupeň základných škôl, očakávame, že pomôže pri výchove aj rodičom. Zámerom je, aby sa učitelia a ostatní dospelí vedeli prihovoriť deťom a poskytnúť im všetky dostupné informácie.

 

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz