Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. máj 2024, sobota
 

Prostredníctvom nového centra pre ľudské zdroje na Úrade vlády SR sa vytvorí profesionálna štátna služba

08. 06. 2017

tlacova sprava

Na Úrade vlády SR vznikne cez operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) nové hodnotiace, testovacie a metodické centrum pre ľudské zdroje, ktoré zaručí vytvorenie profesionálnej štátnej služby. Jeho úlohou bude predovšetkým získavať a vyberať štátnych zamestnancov, ale aj zvyšovať ich kompetencie prostredníctvom špecifického vzdelávania. Na národný projekt Úradu vlády SR je z Európskej únie cez OP EVS vyčlenený milión eur.

Hodnotiace centrum bude mať úloh viac. Pôjde napríklad o podporu schopností efektívne viesť a motivovať svojich zamestnancov či pomoc a podporu pre novoprijatých štátnych zamestnancov. Cieľom centra je tiež zaviesť metódy na overovanie schopností a osobnostných vlastností, a to najmä pri výbere štátnych zamestnancov na najvyššie manažérske pozície v štátnej správe. „Dôležitou úlohou je tiež vytvorenie rovnakého súťažného prostredia a príležitosti na zamestnanie sa pre uchádzačov o štátnu službu,“ vysvetlila generálna riaditeľka sekcie európskych programov ministerstva vnútra Adela Danišková. Vytvorenie centra je systémovým opatrením. Jednak bude prierezovo vzdelávať už existujúcich štátnych zamestnancov, no takisto overovať schopnosti tých budúcich.

Ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť štátnozamestnaneckých vzťahov je u nás úrad vlády. Ten je jediným oprávneným subjektom, ktorý má zákonné právo aj povinnosť riešiť akékoľvek otázky týkajúce sa riadenia ľudských zdrojov v štátnej službe. Kedysi to bol Úrad pre štátnu službu ako jediný centralizovaný orgán na výkon kompetencií. Jeho zrušenie spolu s prijatím zákona o štátnej službe v roku 2009 však spôsobili decentralizáciu riadenia ľudských zdrojov. Túto oblasť tak mali na starosti jednotlivé služobné úrady, čoho dôsledkom bola najmä nejednotnosť pri výberových konaniach a obsadzovaní štátnozamestnaneckých miest, ale aj pri vzdelávaní, zaraďovaní do platových tried či odmeňovaní. Koordinácia a jednotný prístup naprieč štátnou správou sú tak potrebné. Zefektívniť a zmodernizovať riadenie ľudských zdrojov teraz pomôže tiež novoprijatý zákon o štátnej službe z roku 2017.

Projekt má priniesť skvalitnenú efektivitu ľudských zdrojov ako aj zlepšenie plnenia úloh a kompetencií služobných úradov. „Nevyhnutnou súčasťou modernej verejnej správy sú kvalitní zamestnanci. Slovensko potrebuje profesionalizovať štátnu službu tak, aby jej zamestnanci mohli odborne vykonávať svoju prácu bez závislosti od politických cyklov, aby sa vo voľbách hlasovalo o politikoch a nie o úradníkoch, tí majú byť nezávislí," uviedol riaditeľ odboru operačného programu Efektívna verejná správa Samuel Arbe.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz