Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. máj 2024, utorok
 

Prvé výsledky Atlasu rómskych komunít 2013 sú zverejnené

24. 09. 2013

romske_komunity

Projekt Atlas rómskych komunít na Slovensku 2013 realizovalo Regionálne centrum Rozvojového programu OSN pre Európu a Spoločenstvo nezávislých štátov v Bratislave (UNDP) v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska, Prešovskou univerzitou v Prešove a Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.

 

Projekt bol hradený z prostriedkov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a UNDP. Na základe údajov z mapovania rómskych komunít Úrad splnomocnenca vlády SR identifikoval najviac znevýhodnené obce a lokality s prítomnosťou MRK, tak aby do nich mohli byť cielene nasmerované príslušné rozvojové intervencie.

Kompletné analýzy na základe údajov z Atlasu rómskych komunít na Slovensku 2013 budú odbornej verejnosti predstavené vo 4. Q 2013. Do tohto obdobia zverejňuje ÚSVRK so súhlasom UNDP  prvé  výsledky Atlasu rómskych komunít 2013, ktoré nájdete tu.   

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz