Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. apríl 2024, nedeľa
 

Rezort vnútra pomôže obciam s vysporiadaním pozemkov pod rómskymi obydliami

07. 04. 2017

loga_mpsvr+eu+oplz-01

Obciam, ktoré majú na svojom území rómske obydlia, pomôže Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky s vysporiadaním pozemkov. Umožní mu to národný projekt Podpora vysporiadania pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách (PDF, 525 kB), na ktorý je z Európskej únie vyčlenená alokácia 2 652 000 eur. Budúcim prijímateľom národného projektu je Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Ministerstvo vnútra je sprostredkovateľským orgánom pre operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ).

Hlavným cieľom projektu je podporiť vysporiadanie pozemkov v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (MRK). Aktivity projektu možno vykonávať na území 150 obcí v siedmich krajoch Slovenska, výnimkou je Bratislavský kraj. „Podpora bude smerovať k vysporiadaniu právnych vzťahov k pozemkom pod rómskymi obydliami v rómskych osídleniach, a to v zmysle platnej legislatívy. Tak, aby bolo umožnené obyvateľom marginalizovaných rómskych komunít nadobudnúť k pozemkom pod ich obydliami taký právny vzťah, ktorý im umožní následnú legalizáciu nimi obývaných stavieb alebo im umožní postaviť nové legálne obydlie,“ vysvetlila generálna riaditeľka sekcie európskych programov ministerstva vnútra Adela Danišková. Druhou možnosťou je, že k pozemkom pod obydliami nadobudne právny vzťah obec, ktorá na nich zrealizuje opatrenia, ktoré prispejú k zvýšenej kvalite podmienok bývania príslušníkov rómskej komunity. Pôjde napríklad o možnosť zriadenia prístupu k inžinierskym sieťam alebo k pitnej vode (PDF, 824 kB).

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity ako prijímateľ národných projektov ponúka toto riešenie ako súčasť komplexného balíka opatrení pre tieto obce. V rovnakých lokalitách podporuje terénnu sociálnu prácu a prácu v komunitných centrách, bude podporovať aj asistentov v škôlkach. „Atlas rómskych komunít identifikoval na Slovensku 8 192 nelegálnych obydlí, ktoré sa najviac vyskytujú v najsegregovanejších a najmenej rozvinutých rómskych osídleniach. Dôsledkom nevysporiadaných pomerov je, že takéto obydlia nie je možné pripojiť na technickú vybavenosť, akou je napríklad vodovod, kanalizácia či plyn. Takýto stav má za následok nízky štandard kvality a hygieny bývania s nepriaznivými dopadmi na zdravotný stav a celkovú kvalitu života,“ uviedol splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz. Vysporiadanie právnych vzťahov k pozemkom je pritom nevyhnutným predpokladom pre následnú legalizáciu stavieb a tiež rozvoj technických a hygienických podmienok bývania obyvateľov marginalizovaných rómskych osídlení, ale aj pre zlepšenie ich vzdelanostnej úrovne či zamestnateľnosti.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz