Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. apríl 2024, nedeľa
 

Rezort vnútra spúšťa preventívnu kampaň proti podvodom na senioroch

26. 08. 2022

OPK, vizual seniori

Ministerstvo vnútra SR vníma citlivo problémy s podvodmi páchanými na senioroch, preto sa dlhodobo venuje preventívnym aktivitám tejto cieľovej skupiny. V mesiacoch september a október 2022 bude rezort vnútra pomocou vlastných komunikačných kanálov a tiež prostredníctvom oslovených partnerov a nasieťovaných subjektov v každom kraji Slovenska distribuovať - balík opatrení a aktivít seniorom zameraný najmä na internetovú bezpečnosť a klasické podvody v teréne.

Pomoc seniorom však nie je len záležitosťou informačných a preventívnych kampaní. Seniori a ich blízke okolie sa na rezort vnútra môžu a už dnes, a aj sa obracajú  v prípade reálneho alebo potenciálne hroziaceho problému: v prípade, že sa stali obeťou trestného činu alebo majú pocit, že by sa ňou mohli stať. Pre tento účel bolo v rokoch 2019 až 2021 vytvorených 16 informačných kancelárií pre obete trestných činov. Ich pracovníci dlhodobo poskytujú/sprostredkúvajú priamu pomoc klientom rôznych cieľových skupín a rôznych vekových kategórií. Fakt, že seniori sú jednou z najzraniteľnejších skupín, potvrdzujú aj štatistické údaje Policajného zboru. Z hľadiska informačných kancelárií tvoria osoby nad 60 rokov takmer 17 % všetkých klientov.

Podvody v SR

Podvody seniori

POMOC V TERÉNE
Pomoc obetiam trestných činov zahŕňa okrem komunikácie s klientmi aj pravidelné terénne aktivity. Pracovníci odboru prevencie kriminality MV SR nasieťovali viac ako 330 štátnych aj mimovládnych partnerov/inštitúcií, v ktorých majú svoje zastúpenie aj seniorské zariadenia. Vďaka spolupráci so zástupcami miest/obcí či jednotlivých organizácií sa stretávajú na besedách s množstvom seniorov. Účastníci besied sa neraz na prednáškach zapájajú do diskusie, prinášajú vlastné skutočné príbehy s podvodníkmi a sú vďační za vzájomnú komunikáciu a dôležité rady a odporúčania.

ŠKOLENIA

MV SR sa tiež v rámci prevencie kriminality zameriava aj na školenie odborných pracovníkov na IK či príslušníkov PZ a iných.

Vzdelávanie prevencia

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz