Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. jún 2024, piatok
 

Rómske občianske hliadky začínajú pôsobiť v obciach

26. 10. 2014

V Jarovniciach, obci s najväčšou rómskou komunitou vidieckeho typu, 24. októbra 2014 spustili projekt občianskych hliadok v marginalizovaných rómskych komunitách. Okrem Jarovníc budú na Slovensku pôsobiť rómske občianske hliadky v ďalších 30-tich obciach. Účelom je znížiť páchanie protispoločenských konaní, udržiavanie verejného poriadku a štandardnej kvality životného prostredia v lokalitách, v ktorých žijú obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít (MRK).

Projekt predstavili splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Peter Pollák a štátny tajomník MV SR Marián Saloň, ktorý otvorenie občianskej hliadky považuje za veľký krok vpred v rámci realizácie Rómskej reformy. „Tu v Jarovniciach budú pôsobiť štyri hliadky a budú mať celkom deväť členov. Očakávame od nich, že v prostredí, kde budú pracovať, sa zlepšia sa aj vzťahy medzi Rómami a majoritou. Dôležitú úlohu zohrá fakt, že členmi takýchto hliadok budú priamo ľudia z prostredia, ktoré môže byť problematické. A keďže majú dobrú miestnu a osobnostnú znalosť, budú rešpektovaní v danej komunite", zdôraznil M. Saloň.

Členovia občianskych hliadok

„Prínos občianskych hliadok je okrem zabezpečovania verejného poriadku aj v tom, že ich členovia sú vyberaní z radov uchádzačov o zamestnanie, poberajúcich dávku v hmotnej núdzi, ktorí sú vedení na úrade práce. V spolupráci s obcami a Implementačnou agentúrou pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia sa nám podarilo vytvoriť približne 450 pracovných miest," uviedol Peter Pollák.

Finančné zdroje pochádzajú zo štrukturálnych fondov EÚ. Jarovniciam bol schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 173-tisíc eur.

Kvalifikačnými predpokladmi na člena občianskej hliadky sú ukončené základné, stredné, prípadne vyššie vzdelanie, znalosť slovenského jazyka a čistý register trestov. Ako povedal štátny tajomník ministerstva vnútra Marián Saloň: nie je vylúčené, že tí šikovnejší budú prijatí aj do Policajného zboru.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz