Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. apríl 2024, piatok
 

Rómsky vládny splnomocnenec predložil vláde správu o činnosti úradu v roku 2017

25. 04. 2018

romovia-people-april2018

Ábel Ravasz v stredu 25. apríla 2018 predložil vláde Správu o činnosti splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity za rok 2017. „V uplynulom roku sme urobili kus dobrej práce, a rok 2017 považujem za úspešný. Oživili sme odbornú prácu na ministerstvách, a robíme veci, ktoré boli na Slovensku poslednú dekádu zanedbané. V našej práci hrajú veľmi dôležitú rolu legislatívne priority. Ak nevieme dať do poriadku naše zákony, tak potom naše projekty, intervencie  a podpora rôznych iniciatív sú oveľa slabšie," uviedol.

Orientácia na nastavenie dobrého legislatívneho rámca má svoje konkrétne výsledky. Úradu splnomocnenca vlády sa v spolupráci s rezortom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka  podarilo presadiť zmenu zákona o pozemkových úpravách, vďaka čomu od 1. septembra 2017 už starostovia môžu vykonať jednoduché pozemkové úpravy pod rómskymi osadami. To následne môže uľahčiť aj dobudovanie infraštruktúry, a to napríklad prístupom k pitnej vode, ku kanalizácii alebo k prístupovej ceste. Cieľom tejto novely je umožniť z osád vybudovať „nové dediny".

Ábel Ravasz medzi obyvateľmi osady

Ďalším úspešným legislatívnym krokom je zmena kvalifikačných podmienok pre terénnych pracovníkov. Zmena, ktorá bola pripravená v spolupráci s  ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, výrazne zvyšuje možnosť zamestnať v projektoch terénnej práce miestnu pracovnú silu priamo z rómskych komunít. Zmena zákona má umožniť prijímať na pozície sociálnych pracovníkov aj ľudí priamo z rómskych komunít, ktorí dobre poznajú problematiku, a sú ochotní dovzdelávať sa.

Hlavnou legislatívnou prioritou na nasledujúce obdobie zostáva zavedenie povinnej predškolskej výchovy pre všetky deti.  „Moje hlavné ciele sa nezmenili, stále si myslím, že treba podporiť vzdelávanie Rómov, najmä na predprimárnej úrovni, ale aj v následnom prúde vzdelávania. Mojou prioritou v téme školstvo naďalej ostáva povinná predškolská výchova detí. Tento krok je alfou a omegou v prístupe rómskych detí ku vzdelaniu a urobíme všetko preto, aby sme ho dosiahli, “ povedal splnomocnenec Ravasz.

O zavedení povinnej predškolskej výchovy už rokoval splnomocnenec s ministerskou školstva Martinou Lubyovou, ktorá je opatreniu naklonená. O tom prioritnom opatrení Ábel Ravasz už diskutoval aj s predsedom vlády Petrom Pellegrinim.

Pracovníci úradu splnomocnenca

Aktivity úradu sú zamerané aj na zvyšovanie zamestnanosti a to najmä na vytváranie pomocných profesií, ktoré dokážu následne pomôcť komunite rásť. 

„V rámci našej činnosti sa nám podarilo vytvoriť do marca 2018 pracovné miesta pre 1405 ľudí. Sú to všetko pracovné miesta, ktoré pomáhajú rómskym komunitám. Našou snahou je, aby tieto vytvorené miesta boli do budúcna udržateľné aj po skončení financovania projektov. Napríklad úspešný projekt MOPS, kde sú zamestnaní prevažne Rómovia je vízia, aby títo pracovníci prešli do stálej štátnej služby ako asistenti policajtov,“ upresnil Ábel Ravasz

Okrem legislatívnych zmien a národných projektov úrad zameriava svoju činnosť na zapojenie samotných Rómov do procesu tvorby štátnych politík ich integráciu. Splnomocnenec v roku 2017 zriadil poradný orgán starostov, mimovládnych organizácií a tiež poradný orgán pre oblasť mládeže, s cieľom zapájania novej rómskej generácie do procesov.  

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz