Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. máj 2024, štvrtok
 

Rozširuje sa okruh osôb, ktoré môžu na Slovensku požiadať o dočasné útočisko

16. 03. 2022

Požiadať o dočasné útočisko na Slovensku v súvislosti s vojnou na Ukrajine môže širší okruh osôb. Rozhodla o tom vláda na rokovaní 16. marca 2022. Vyhlásenie poskytovania dočasného útočiska je v súlade s vykonávacím rozhodnutím Rady EÚ zo 4. marca. Poskytovanie dočasného útočiska sa od 17. marca 2022 vzťahuje na tieto skupiny osôb:
1. ŠTÁTNI OBČANIA UKRAJINY A ICH RODINNÍ PRÍSLUŠNÍCI, pokiaľ rodina bývala na Ukrajine pred 24. februárom 2022
Za rodinného príslušníka štátneho občana Ukrajiny sa považuje:
  • manžel štátneho občana Ukrajiny,
  • maloleté dieťa štátneho občana Ukrajiny alebo maloleté dieťa manžela štátneho občana Ukrajiny,
  • rodič maloletého dieťaťa, ktoré je štátnym občanom Ukrajiny,
  • ďalší blízky príbuzný štátneho občana Ukrajiny, ktorý s ním žil v spoločnej domácnosti v čase okolností súvisiacich s hromadným prílevom vysídlených osôb a bol úplne alebo čiastočne na neho odkázaný.
2.  CUDZINCI, KTORÍ NIE SÚ ŠTÁTNYMI OBČANMI UKRAJINY A MAJÚ NA ÚZEMÍ UKRAJINY MEDZINÁRODNÚ OCHRANU ALEBO ROVNOCENNÚ VNÚTROŠTÁTNU OCHRANU udelenú pred 24. februárom 2022 a ICH RODINNÍ PRÍSLUŠNÍCI, pokiaľ rodina bývala na Ukrajine pred 24. februárom 2022
Za rodinného príslušníka sa považuje:
  • manžel tejto osoby,
  • maloleté dieťa tejto osoby alebo maloleté dieťa manžela,
  • ďalší blízky príbuzný, ktorý žil s touto osobou v spoločnej domácnosti v čase okolností súvisiacich s hromadným prílevom vysídlených osôb a bol úplne alebo čiastočne na ňu odkázaný.
3. CUDZINCI, KTORÍ NIE SÚ ŠTÁTNYMI OBČANMI UKRAJINY A MAJÚ NA ÚZEMÍ UKRAJINY TRVALÝ POBYT udelený pred 24. februárom 2022 a nemôžu sa vrátiť za bezpečných a stabilných podmienok do svojej krajiny alebo regiónu pôvodu.
 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz