Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. jún 2024, sobota
 

Rýchlejší a kvalitnejší obchodný register aj vďaka operačnému programu Efektívna verejná správa

05. 06. 2017

tlacova sprava

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky chce znížiť administratívnu záťaž pri registrovaní obchodných spoločností. Zjednodušenie služieb a súvisiace zníženie administratívnej záťaže je hlavným cieľom národného projektu rezortu spravodlivosti s názvom „Obchodný register a životné situácie podnikateľov“, na ktorý žiada finančné prostriedky z Európskej únie cez operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS). Vyzvanie vyhlásilo Ministerstvo vnútra SR, ktoré je riadiacim orgánom pre OP EVS. Suma, ktorá na projekt poputuje, predstavuje 950-tisíc eur. Vďaka financiám sa zjednoduší podnikanie pre tisícky podnikateľov.

Obchodný register je verejný zoznam zriadený obchodným zákonníkom od roku 2014, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje a skutočnosti týkajúce sa obchodných spoločností. Na Slovensku je obchodný register verejne dostupný na stránke www.orsr.sk, údaje v ňom sa aktualizujú každé dva týždne.

Odstránenie administratívnych bariér bude prínosom nielen pre podnikateľské subjekty, ale aj pre súdy a ďalšie inštitúcie verejnej správy. Projektom sa tiež výrazne zvýši kvalita a dôveryhodnosť údajov zapísaných v obchodnom registri, vďaka čomu bude možné zabezpečiť právnu záväznosť registra na internete online. Obchodný register sa vyčistí od nekorektných údajov a bude tiež dostupný vo forme otvorených dát. „Ďalším cieľom národného projektu je rozšírenie dostupnosti služieb obchodného registra tým, že sa zvýši počet subjektov - registrátorov, ktorí budú môcť obchodnú spoločnosť zapísať do registra. Odbremenia sa tak súdy a celá prax registrácie bude flexibilnejšia. Lepšie navrhnuté procesy umožnia integrovať a znížiť počet potrebných procedúr a úkonov spojených so zápisom spoločností do obchodného registra,“ vysvetlila generálna riaditeľka sekcie európskych programov ministerstva vnútra Adela Danišková.

Proces, ktorý vedie k zápisu obchodnej spoločnosti do obchodného registra, je dnes sprevádzaný množstvom administratívnej záťaže. Osoba, ktorá prejaví záujem podnikať, sa nevyhne sérii návštev rôznych úradov či inštitúcií. Zvýšenou administráciou sa pritom priamo úmerne zvyšuje aj chybovosť dát. „Kľúčovým cieľom reformy v tejto oblasti je skrátenie času potrebného na zmeny v obchodnom registri. Zápis obchodnej spoločnosti či zmeny v nej  sa budú v novom registri realizovať obratom. Zmeny sa dosiahnu aj vďaka úplnej elektronizácií jednotlivých úkonov na strane registrátorov. Zlepšenie podnikateľského prostredia je absolútnou prioritou pre OP EVS a ambiciózne zmeny v obchodnom registri budú príkladom aj pre iné reformné iniciatívy,“ uviedol riaditeľ odboru operačného programu Efektívna verejná správa Samuel Arbe.

V konečnom dôsledku budú vďaka projektu navrhnuté, schválené a účinné všetky potrebné právne predpisy, čo plne podporí úspešné nasadenie a prevádzku nového Informačného systému obchodného registra. Obchodný register bude zdrojom vysokokvalitných dát a poskytne služby podnikateľom, inštitúciám verejnej správy ale aj verejnosti. Slovenský obchodný register bude prepojený s obchodným registrom Európskej únie.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz