Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. máj 2024, sobota
 

S finančnou podporou EÚ pomôžeme samosprávam s integráciou cudzincov do spoločnosti

06. 04. 2017

AMIF a ISF plus EU

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Zodpovedný orgán fondov pre oblasť vnútorných záležitostí v súlade s Národným programom Fondu pre azyl, migráciu a integráciu vyhlásilo otvorenú výzvu na predkladanie žiadostí o grant. Zameraná je na projekty v oblasti integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb s udelenou medzinárodnou ochranou. Ide o projekty, ktoré dopĺňajú činnosti a úsilie rezortu vnútra v tejto oblasti a pomáhajú realizovať priority Migračnej politiky SR. Suma určená na granty v rámci tejto výzvy je 680 000 eur. Termín na predkladanie žiadostí je 2. júna 2017.

Plánujeme posilniť spoluprácu medzi regionálnymi a štátnymi autoritami prostredníctvom budovania kapacít a rozvoja regionálnych a miestnych integračných plánov, ktoré prispievajú k napĺňaniu cieľov Integračnej politiky Slovenska,“ uviedla generálna riaditeľka sekcie európskych programov MV SR Adela Danišková.

Prostredníctvom vypracovania integračného plánu majú samosprávne kraje, mestá alebo obce možnosť zmapovať potreby cudzincov žijúcich na ich území a sformulovať opatrenia, ktoré pomôžu s ich integráciou do spoločnosti. Medzi ďalšie podporené aktivity patrí vzdelávanie,  zvyšovanie multikultúrnych zručností ako aj organizácia podujatí pre pracovníkov národných/regionálnych/miestnych autorít v oblasti príslušnej legislatívy a poskytovania služieb štátnym príslušníkom tretích krajín. Podporená bude takisto tvorba informačných materiálov, ktoré sa budú používať na úrovni samospráv, miest a obcí pri poskytovaní služieb štátnym príslušníkom tretích krajín s cieľom uľahčiť ich orientáciu v poskytovaných službách.

Pre žiadateľov o grant v rámci výzvy je pripravené tiež informačné stretnutie. Uskutoční sa 27. apríla 2017 o 10:00 v priestoroch Ministerstva vnútra SR na Pribinovej 2 v Bratislave.

Kompletná informácia o výzve spolu s relevantnou dokumentáciou.

 

 

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz