Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. júl 2024, nedeľa
 

Samosprávy by čoskoro mali dostať na účty prostriedky za činnosti vynaložené počas mimoriadnych situácií

04. 07. 2022

1-povoden v okrese Banovce nad Bebravou-27.07.2014

Ide o 54 obcí v pôsobnosti 23 okresných úradov, ktoré počas tohto a predchádzajúceho roka vyhlásili mimoriadnu situáciu v dôsledku 8 mimoriadnych udalostí. Za činnosti pri odstraňovaní následkov  mimoriadnych situácií by ministerstvo vnútra malo samosprávam preplatiť 1 123 877,53  eur.

Opodstatnenosť požiadaviek verifikovali okresné úrady v súlade vyhláškou MV SR č. 599/2006, ktorá ustanovuje podrobnosti o výdavkoch na civilnú ochranu z prostriedkov štátneho rozpočtu.

Súhrnný materiál je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní. „Mojou snahou je  predložiť návrh na schválenie refundácie výdavkov kolegom na vláde ešte počas leta, aby obce mali prostriedky na účtoch čo najskôr,“ povedal minister vnútra Roman Mikulec.

Podľa zákona č. 42/1994 o civilnej ochrane sa mimoriadnou situáciou rozumie živelná pohroma, havária, katastrofa či  ohrozenie verejného zdravia II. stupňa.

S čím sa obce a mestá museli vysporiadať?

  • zosuvy pôdy v okresoch Banská Bystrica, Bratislava, Dolný Kubín, Lučenec, Kežmarok, Poltár, Poprad, Prešov, Žilina;
  • požiare v okresoch  Liptovský Mikuláš a Prešov;
  • povodne a záplavy v okresoch  Poltár a Zvolen;
  • následky víchrice okresoch v Banská Bystrica, Bardejov, Čadca, Gelnica, Kežmarok, Levoča, Liptovský Mikuláš, Rimavská Sobota, Stará Ľubovňa, Vranov nad Topľou, Žilina;
  • snehové kalamity okresoch v Čadca, Liptovský Mikuláš, Námestovo, Poprad, Ružomberok, Tvrdošín, Žilina;
  • havária v dôsledku poruchy kremačnej pece v okrese  Banská Bystrica;
  • havarijný stav mostnej konštrukcie v okrese Košice - okolie;
  • ohrozenie verejného zdravia II. stupňa v dôsledku komunitného šírenia nákazy COVID-19  v okrese Rožňava.

Záchranné práce sú podľa zákona č. 42/1994 o civilnej ochrane  okrem iného  činnosti na záchranu života, zdravia osôb a záchranu majetku, ako aj na ich odsun z ohrozených alebo z postihnutých priestorov. Súčasťou záchranných prác sú činnosti na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti a vytvorenie podmienok na odstránenie  jej následkov.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz