Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. júl 2024, sobota
 

Škôlky v stovkách obcí budú môcť prijať tisíce nových detí

29. 01. 2016

skolka-deti

Každoročné starosti mnohých rodičov s umiestnením svojich detí do materských škôl sa v blízkej dobe zmiernia. Ministerstvo vnútra vyhlásilo 29. januára 2016 dve výzvy na predkladanie projektov zameraných na rozširovanie kapacít materských škôl, či už formou rekonštrukcie alebo výstavby nových budov. Výzvy sú súčasťou operačného programu Ľudské zdroje, z ktorého je na tieto projekty vyčlenených 58 miliónov eur. Do výziev sa môžu prihlásiť stovky miest a obcí zo siedmich krajov. Pomoc bude smerovať do obcí s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s cieľom odstrániť segregáciu a umožniť im rovnaké podmienky pre inkluzívne vzdelávanie.

Rekonštrukcie, výstavby aj rozširovanie existujúcich zariadení

Dve vyhlásené výzvy poskytujú široký rad možností, ako navýšiť kapacitu predškolských zariadení. Pri vytváraní nových miest pre škôlkarov sa mestá a obce môžu uchádzať o podporu na výstavbu alebo rekonštrukciu materských škôl. Prostriedky z Európskej únie tak môžu použiť na rozšírenie kapacity existujúcich materských škôl formou prístavby, nadstavby alebo rekonštrukcie materskej školy, ako aj na výstavbu nových materských škôl.

Stavebné úpravy - ilustračné foto

Podmienkou je, že novovytvorené miesta musia obsadiť aj deťmi z marginalizovaných rómskych komunít. „Vďaka projektom budú môcť materské školy v regiónoch prijímať v budúcnosti viac detí ako doteraz, pričom približne jedna tretina nových miest bude určená pre deti z marginalizovaných rómskych komunít. Ministerstvo takto pomôže mnohým rodičom, ktorí majú problém s umiestnením svojich detí kvôli obmedzeným kapacitám materských škôl a tiež vytvorí podmienky pre lepší prístup detí zo všetkých skupín obyvateľstva k predškolskému vzdelávaniu“, povedal podpredseda vlády a minister vnútra Robert Kaliňák.

Podpora znevýhodňovaných rómskych komunít

Podmienka implementácie projektu práve v obciach s marginalizovanými rómskymi komunitami nie je jedinou podmienkou, ktorej splnenie má podporiť znevýhodňovaných občanov. Ďalšou podmienkou je, že v prípade, ak obec postaví novú budovu materskej školy, 30% z jej plánovanej kapacity bude určených pre deti z marginalizovanej rómskej komunity.

Deti v škôlke

Ak obec pristúpi k rekonštrukcii budovy materskej školy za účelom rozšírenia jej kapacity, bude musieť rozšíriť kapacitu minimálne o 30 %, a tieto miesta obsadiť deťmi z marginalizovanej rómskej komunity. „Podpora začlenenia znevýhodňovaných skupín je významnou súčasťou oboch výziev. Marginalizované rómske komunity sú často vylučované z rôznych oblastí života vrátane vzdelávania, a preto prisudzujeme veľký význam poskytnutiu rovnakých štartovacích podmienok do života pre všetkých občanov bez rozdielu. Projekty taktiež vytvoria nové pracovné príležitosti v regiónoch a uľahčia život mnohým rodičom, ktorí boli obmedzovaní nízkou kapacitou predškolských zariadení,“ povedala Adela Danišková, generálna riaditeľka sekcie európskych programov ministerstva vnútra.

O podporu sa môžu uchádzať mestá a obce zo siedmich krajov

Prvá z výziev je určená pre 150 obcí s vysokým indexom podrozvinutosti, ktoré budú zapojené do národného projektu Take away z dôvodu zabezpečenia previazanosti medzi investíciami do projektov zameraných terénnu a sociálnu prácu, asistenciu pre učiteľov a pod., a investičnými projektmi. V prípade druhej výzvy je medzi potenciálnymi prijímateľmi zvyšných 894 miest a obcí uvedených v operačnom programe Ľudské zdroje ako obce a mestá s vysokým indexom podrozvinutosti.  Ide o obce a mestá z Trnavského, Trenčianskeho, Nitrianskeho, Žilinského, Banskobystrického, Prešovského a Košického kraja, s výnimkou Bratislavského kraja. Žiadatelia sa môžu uchádzať o podporu z operačného programu Ľudské zdroje v celkovej výške 58 miliónov eur, pričom 50 miliónov eur je z prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja,  približne 8 miliónov  eur je z prostriedkov štátneho rozpočtu. Na financovaní projektov sa tak z 95 % bude podieľať Európska únia a SR, a zvyšných 5 % uhradí obec resp. mesto. Prvé kolo posudzovania doručených žiadostí k výzvam začne už v máji 2016. Oprávnenými žiadateľmi sú obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít a medzi oprávnené aktivity patria výstavba predškolských zariadení, ako aj rekonštrukcia predškolských zariadení s dôrazom na rozšírenie kapacity a vytvorenie podmienok pre inkluzívne vzdelávanie.   

Zdroj foto: TASR

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz