Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. máj 2024, streda
 

Školy na Slovensku prejdú bezpečnostným auditom

05. 01. 2024

paragraf

Ochrana tzv. mäkkých cieľov, teda spravidla verejne prístupných miest s vyšším počtom ľudí a nízkou mierou ich ochrany, ako sú školy, nákupné centrá, zastávky hromadnej dopravy, športoviská, sakrálne objekty, nemocnice a podobne patrí medzi aktuálne priority Policajného zboru. Na zvýšenie miery bezpečnosti v tejto oblasti ministerstvo vnútra apeluje najmä po tragickej udalosti na akademickej pôde v Prahe krátko pred Vianocami v roku 2023.

V súvislosti so streľbou na vysokej škole v Prahe hliadky v riadnom výkone služby vo zvýšenej miere monitorujú vytypované miesta s vyššou koncentráciou a pohybom obyvateľov. Špecializované útvary služby poriadkovej polície sú vybavené ďalšou výzbrojou a výstrojom, potrebnými na zvládnutie služobných zákrokov. Bližšie informácie nie je možné zverejniť z dôvodu neprezradenia policajných procesov a postupov.

Je dôležité zdôrazniť, že na typ útoku tzv. „aktívny strelec“ – osamelý vlk“ nie je žiadny ozbrojený bezpečnostný zbor stopercentne pripravený.

„Prioritou je však vždy minimalizovať riziko strát na životoch a zdraví nevinných ľudí, obzvlášť detí a tínedžerov, a nájsť promptné riešenie konkrétnej situácie s čo najmenším nasadením síl a prostriedkov," doplnil minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.

Polícia eviduje prípady, ktoré poukazujú na nárast agresivity, násilia, radikalizácie u detí a mládeže, pričom práve tieto prvky správania môžu byť dôsledkom pocitu nepochopenia, osamelosti a príčinou následných negatívnych skutkov. To všetko sú bohužiaľ negatívne aspekty sociálnych sietí a virtuálneho priestoru.

Školy prejdú bezpečnostným auditom

Zdôrazňujeme, že už takmer rok funguje pracovná skupina zložená zo zástupcov Prezídia PZ, Akadémie PZ, odboru prevencie kriminality Kancelárie MV, takisto fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity, Úradu vlády, rezortov školstva, dopravy, ako aj Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy. Tá pripravuje bezpečnostný audit na školách, ktorý sa uskutoční formou dotazníka. Dotazník má poukázať na slabiny a medzery v zabezpečení konkrétnej školy. „Následne sa vypracuje systém odporúčaní na zvýšenie opatrení pre konkrétnu školu. Plošne spracované informácie zo škôl poslúžia ako východiskové údaje pre metodiku k zvyšovaniu bezpečnosti na jednotlivých úrovniach škôl,“ povedal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.

Aby bolo možné čo najviac konať na úrovni prevencie a neriešiť neskôr tragické následky, príslušníci polície oslovili vedúcich pedagogických zamestnancov jednotlivých škôl na užšiu spoluprácu. V týchto prípadoch nevystupujú príslušníci PZ ako preventisti, ale ako tzv. školskí policajti, ktorí sú pre školy k dispozícii pre prípad riešenia podnetov vyžadujúcich komunikáciu školy a polície. Napríklad pri podozrení z ohrozenia bezpečnosti školy, prejavoch násilia voči spolužiakom, alebo  prejavoch radikalizácie a extrémizmu. Polícia je tak priamo zapojená do diania v škole. Ide o stredné a základné školy napojené na systém RIS - Rezortný informačný systém MŠVVaŠ SR. Takéto školy budú mať vytvorenú komunikačnú dvojicu: policajt a vedúci pedagogický pracovník, zámerom čoho je vytvoriť bázu dôvery a mať pravidelne informácie o dianí v škole.

Do projektu je zapojených takmer 2 700 základných škôl, vyše tisíc stredných škôl a vyše dvetisíc policajtov. Vedenie škôl môže aj priamo komunikovať s jednotlivými krajskými riaditeľstvami Policajného zboru prostredníctvom na tento účel vytvorených  e-mailových adries.

Konkrétne opatrenia

Odbor prevencie kriminality MV SR ešte v roku 2023 vytvoril Model deradikalizácie v podmienkach Slovenskej republiky“, ktorý obsahuje komplexný návrh deradikalizačného programu na národnej úrovni. Cieľom tohto odborného dokumentu je zachytenie rizikových jednotlivcov, a tým predchádzať potenciálne násilným extrémistickým činom, ako aj definovanie odborného a multidisciplinárneho postupu pri práci s (potenciálne) radikalizovanými jednotlivcami.

Zároveň odbor prevencie kriminality MV SR v spolupráci s Protiteroristickou centrálou NAKA PPZ v roku 2023 vypracoval dve metodiky zaoberajúce sa radikalizáciou a extrémizmom, ktoré slúžia ako úvod do problematiky, obsahujúci všeobecné princípy posilnenia odolnosti škôl a školských zariadení pre potreby rezortu školstva: metodika Radikalizácia detí a mládeže  sa zameriava na včasné identifikovanie a zachytenie jednotlivca s problémami, metodika Ozbrojený útok v školách a školských zariadeniach poskytuje základné rady, ako riziko útoku minimalizovať a ako v prípade útoku postupovať.

Ako minimalizovať bezpečnostné riziká v školách?

Posilnením bezpečnosti v školskom zariadení opatreniami zameranými na predvídavosť a prevenciu, kontrolu, reakcieschopnosť, zabránenie a odvrátenie útoku. Patrí medzi ne  evakuačný plán, krízový plán, zabezpečenie proti vniknutiu cudzej osoby do objektu, funkčný kamerový systém. Rovnako nasadenie adekvátnych  režimových opatrení ako školský poriadok, kontrola dochádzky školopovinných detí a mládeže,  takisto včas rozpoznať zmeny v správaní žiakov vrátane prejavov radikalizácie. Dôležité je tiež nepodceniť školské nácviky v rámci cyklických preškolení z BOZP a požiarnej ochrany: zdôrazňujeme, že podstatné je tieto dokumenty nielen vytvoriť, ale pravidelne aktualizovať a oboznamovať s nimi pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy, ako aj žiakov, študentov ale aj rodičov.

Školské zariadenia a ich zriaďovatelia by sa mali vo vlastnom záujme aktívne venovať dobudovaniu vlastných bezpečnostných systémov (kamerové vybavenie, elektronické dochádzky žiakov a študentov, recepcie a pod.)

Ako reagovať v prípade útoku?

Platí heslo: UTEČ, SKRY SA, ZAVOLAJ!

  • UTEČ Na bezpečné miesto. Nesnaž sa s útočníkom vyjednávať. Neriskuj svoj život.
  • SKRY SA V prípade, že by bol útek nebezpečnejší. Vypni si na mobile zvuky a vibrovanie.
  • ZAVOLAJ Volaj políciu v momente, keď to bude bezpečné. Volaj 112 kdekoľvek v EÚ alebo 158 na Slovensku.

 

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz