Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. máj 2024, nedeľa
 

Skončila 4. zbraňová amnestia, Slováci dali preskúmať vyše 1600 strelných zbraní

06. 05. 2021

ilustrácia - IV. zbraňová amnestia

Občania odovzdali počas zbraňovej amnestie od novembra 2020 do konca apríla 2021 na útvaroch Policajného zboru 1 615 nelegálne držaných strelných zbraní a 53 025 kusov streliva. Po šesťročnej prestávke to bolo na Slovensku už štvrté kolo zbraňovej amnestie,  počas ktorej mohli naši občania odovzdať nelegálne držané zbrane beztrestne. 

Zbrane a strelivo skúmajú balistici Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru na troch pracoviskách v Bratislave, Košiciach a v Slovenskej Ľupči. Expertízou prešla doteraz približne tretina prípadov zo zbraňovej amnestie. Doposiaľ nebola identifikovaná žiadna zbraň, ktorá by bola v minulosti použitá pri trestnej činnosti.

Občania majú možnosť si odovzdanú zbraň zaevidovať, ak ňou nebol spáchaný trestný čin a spĺňajú podmienky na držanie alebo nosenie zbrane. Prípadne môžu previesť vlastníctvo zbrane na inú osobu spĺňajúcu podmienky. Ak tak neurobia, zbraň sa stane vlastníctvom štátu. Podobný postup je aj pri strelive. V predchádzajúcich troch zbraňových amnestiách o väčšinu zbraní občania prejavili záujem a dali si ich zlegalizovať.

Zbraňovú amnestiu považujem za úspešnú, odovzdaných boli spolu tisícky kusov zbraní a nábojov, ktoré mali ľudia doma bez povolenia. Aj takáto forma prevencie nám pomáha zlepšiť bezpečnostnú situáciu na Slovensku. Znižovaním množstva nelegálnych zbraní znižujeme aj riziko, že by sa nimi mohla páchať trestná činnosť. Redukujeme tým aj možnosť prípadných zranení neodbornou manipuláciou so zbraňou osobami, ktoré nemajú zbrojný preukaz," povedal minister vnútra Roman Mikulec.

Výsledky 4. zbraňovej amnestie - infografika

Podľa očakávaní a na základe skúseností z minulosti doniesli najviac zbraní a streliva ľudia na políciu posledný mesiac amnestie. V apríli bolo odovzdaných 755 zbraní, čiže takmer polovica všetkých zbraní. Posledný mesiac občania odovzdali aj 31 553 kusov streliva, čo predstavuje takmer 60 percent.

 • Najviac zbraní bolo odovzdaných v Bratislavskom kraji (311). Nasledujú Trnavský kraj (288), Banskobystrický kraj (273), Prešovský (182), Nitriansky kraj (170), Žilinský kraj (149), Košický (129) a Trenčiansky kraj (113).
 • Najviac kusov streliva obyvatelia odovzdali takisto v Bratislavskom kraji (13 869). Nasleduje Trenčiansky kraj (12 158), Trnavský kraj (9 011),  Prešovský kraj (7 698), Košický kraj (6 409), Nitriansky kraj (1 585) a Žilinský kraj (1 500).

Pre balistikov sa amnestia skončí preskúmaním poslednej zbrane a posledného náboja. Po skúsenostiach z minulých amnestií oddelenie balistiky KEÚ odhaduje, že expertíza všetkých zbraní a streliva bude trvať minimálne rok. Závisí to od množstva a zložitosti prípadov z aktuálnej trestnej činnosti, ktorých skúmanie má prioritu.

 • Na Slovensku bolo ku koncu roku 2020 149 380 držiteľov zbrojného preukazu. Celkový počet zbraní kategórií A, B alebo C bol 375 409.
 • V roku 2020 bolo 50 trestných činov spáchaných s použitím strelnej zbrane, v roku 2019  to bolo 69 trestných činov. Údaje sú bez špecifikácie, či išlo o legálne alebo nelegálne držanú zbraň.

Zaujímavosti a skladba zbraní

 • Občania odovzdali rôzne krátke a dlhé zbrane, mierne prevažujú zbrane dlhé.
 • Zhruba 27 percent tvorili pištole, ďalej to boli guľovnice (24 percent), malokalibrovky (12 percent), brokovnice  (11 percent), revolvery (6 percent), guľomety (2,6 percenta), hlavné časti zbraní (8 percent), expanzné zbrane (4 percentá). Zvyšok tvoria ostatné typy zbraní a strelivo. Definitívne a presné čísla budú jasné až po preskúmaní všetkých zbraní. 
 • Odovzdané boli aj zbrane pochádzajúce z obdobia prvej a druhej svetovej vojny. 
 • V malom množstve sa vyskytli aj zbrane historické, teda podľa platnej legislatívy zbrane vyrobené do 31. decembra 1890. Tieto zbrane boli v rôznom technickom stave. Vyskytli sa však aj zaujímavé exempláre, ako príklad možno uviesť loveckú brokovú dvojku systému Lankaster z druhej polovice 19. storočia. Išlo o zbraň s hlavňami z damascénskej ocele, bohato ručne rytú loveckými motívmi.  
 • Technický stav zbraní je rôzny, od zlého technického stavu až po veľmi dobrý. Niektoré exempláre boli v peknom a zachovalom stave.
 • Jeden občan odovzdal v marci naraz 34 kusov zbraní. Medzi nimi boli raritné kúsky ako napríklad samopal nemeckej výroby Vollmer-Erma zavedený v rokoch 1925-30, nemecký samopal MP35/I používaný hlavne v medzivojnovom období či samočinné pušky MP43 známe tiež ako "Sturmgewehr 44" z obdobia druhej svetovej vojny.
 • V Bratislavskom kraji doniesol občan vo februári 4 960 kusov guľových nábojov kalibru 7,62 x 39 mm uložených v dvoch drevených debnách. Ide o náboje československej výroby určené pre dlhé guľové zbrane príslušného kalibru, napríklad aj pre známu československú samočinnú pušku Sa vz. 58.
 • Objavila sa aj slávna pištoľ nemeckej výroby Parabellum Luger P.08 z vojnového obdobia v zachovalom stave. Je to jedna z najznámejších a vo svojej dobe aj najmasovejšie vyrábaných samonabíjacích pištolí, ktoré mala nemecká armáda zaradené vo výzbroji. Ako jednu z mála zbraní vôbec ich vo veľkej miere používala tak v prvej, ako aj druhej svetovej vojne.
 • Na políciu priniesol občan napríklad aj torzo samonabíjacej pištole Walther P.38 zavedenej ako služobná pištoľ nemeckej armády v roku 1938.

Výsledky prechádzajúcich zbraňových amnestií

Predchádzajúce tri zbraňové amnestie boli vyhlásené na území Slovenskej republiky v rokoch 2005/2006, 2009/2010 a 2014/2015. Odovzdaných bolo celkom 10 865 ks zbraní a 82 010 ks streliva, pričom experti pri žiadnej zo zbraní nezistili, že by bola použitá pri spáchaní trestného činu.

 1. zbraňová amnestia: 14. 4 2005 - 14. 4. 2006 - odovzdalo sa 3463 kusov zbraní, strelivo nebolo súčasťou amnestie,
 2. zbraňová amnestia: 1. 11 - 2009 - 31. 5. 2010 - odovzdalo sa 4367 kusov zbraní a 45684 kusov streliva,
 3. zbraňová amnestia: 1. 12. 2014 - 31. 5. 2015 - odovzdalo sa 3035 kusov zbraní a 36326 kusov streliva.

Zbraňové amnestie splnili svoj účel,  teda zníženie počtu nelegálne držaných zbraní a streliva, a tým zníženie rizika, že sa týmito strelnými zbraňami bude páchať trestná činnosť. Zároveň je to aj spôsob na prípadnú identifikáciu zbraní, ktoré mohli byť použité v súvislosti s páchaním trestnej činnosti.  


 

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz