Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. jún 2024, sobota
 

Slovensko a Česko spolu rokovali aj o volebnom kódexe a financovaní politických strán

01. 04. 2011

rokovanie s Cechmi

Štátny tajomník Ministerstva vnútra SR Maroš Žilinka sa 30. a 31. marca 2011 stretol na bilaterálnom rokovaní so svojím českým partnerom Františkom Vaverom, námestníkom ministra vnútra ČR. Jednou z tém stretnutia boli spoločné kontaktné miesta verejnej správy, ktoré sú v Českej republike známe pod názvom Czech POINT. Hlavným zámerom kontaktného miesta je vytvoriť štátom garantovanú službu pre komunikáciu občana so štátnou správou prostredníctvom jedného univerzálneho miesta bez toho, aby fyzicky navštívil príslušný úrad. „Skúsenosti našich českých partnerov zo zavádzania kontaktných miest sú pre nás veľmi cenné na účely budovania tzv. eGovernmentu na Slovensku. Ministerstvo vnútra už podpísalo zmluvu na projekt ´Elektronické služby centrálnej ohlasovne´ - to znamená, že ľudia už nebudú musieť osobne chodiť na obecný úrad, ak budú chcieť nahlásiť zmenu pobytu, ale vybavia to elektronicky, z pohodlia svojho domova. Pripravujeme aj ďalšie projekty, ktoré zjednodušia život občanom,“ povedal v tejto súvislosti štátny tajomník Maroš Žilinka.

Obaja predstavitelia diskutovali aj o zjednodušení a ďalšom posilnení spolupráce českých a slovenských policajných orgánov prostredníctvom zriadenia spoločného kontaktného pracoviska. To bude slúžiť predovšetkým na výmenu informácií medzi policajnými orgánmi. Vzhľadom na svoju výhodnú polohu budú pracovisko využívať aj zložky integrovaného záchranného systému ako koordinačný bod cezhraničnej spolupráce v prípade vzniku mimoriadnych udalostí. Štátny tajomník ministerstva vnútra SR v tejto súvislosti prevzal od námestníka ministra vnútra ČR návrh Protokolu medzi vládou ČR a vládou SR o zriadení Spoločného česko–slovenského kontaktného pracoviska Hodonín – Holíč. 

Témou vzájomných rozhovorov bol aj volebný kódex, ktorého príprava je aktuálna nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike. Pracovné rokovanie sa v tomto bode zameriavalo predovšetkým na vecný zámer samotného volebného kódexu a vymedzenie základného okruhu otázok, ktoré s prípravou tak náročnej legislatívnej úlohy súvisia. V súvislosti s voľbami bola diskutovaná aj otázka priamej voľby starostu. Českú republiku v tomto smere inšpiruje právna úprava a skúsenosti zo Slovenska.

Rokovanie neobišlo ani problematiku sprehľadnenia financovania politických strán a hnutí, s cieľom implementovať v oboch štátoch zdokonalenú a efektívnu právnu úpravu, s využitím aktuálnych skúseností a odporúčaní skupiny štátov proti korupcii GRECO. „Sprehľadnenie financovania politických strán a boj proti korupcii je jednou z priorít ministerstva vnútra SR, preto akúkoľvek diskusiu na túto tému považujeme za veľmi dôležitú a prínosnú,“ povedal štátny tajomník.


Na snímke štátny tajomník MV SR Maroš Žilinka a námestník MV ČR František Vavera počas vzájomných diskusií.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz