Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. júl 2021, streda
 

Slovensko a Ukrajina uzatvorili zmluvu o malom pohraničnom styku

01. 04. 2008

   Časté prekračovanie slovensko-ukrajinskej štátnej hranice najmä zo sociálnych, kultúrnych, hospodárskych alebo rodinných dôvodov umožní Zmluva medzi Slovenskom a Ukrajinou o malom pohraničnom styku  902kB (RTF, 924 kB), ktorú 30. mája podpísali ministri zahraničných vecí SR a Ukrajiny Ján Kubiš a Volodymyr Ohryzko. S jeho zavedením do praxe sa počíta na jeseň tohto roka.  

   Nakoľko však občania Slovenskej republiky v súčasnosti nepotrebujú na vstup do Ukrajiny víza, ide predovšetkým o ústretový krok smerom k obyvateľom prihraničných oblastí Ukrajiny. Pre Slovákov budú podmienky zmluvy platiť len v prípade opätovného zavedenia vízovej povinnosti voči SR zo strany Ukrajiny.

    Malý pohraničný styk sa bude vzťahovať na obce vzdialené do 50 km od štátnej hranice. Obyvatelia pohraničnej oblasti budú na prekročenie hranice v rámci malého pohraničného styku potrebovať povolenie a platný cestovný doklad. Povolenie bude nahrádzať vízum. V režime malého pohraničného styku sa bude možné na území zdržiavať najviac 30 dní, ale celková dĺžka pobytu v jednom polroku nesmie byť dlhšia ako 90 dní.

   Obyvatelia pohraničnej oblasti na Ukrajinskej strane musia požiadať o povolenie na malý pohraničný styk osobne na Generálnom konzuláte SR v Užhorode, na slovenskom území to bude Generálny konzulát Ukrajiny v Prešove. Za dieťa mladšie ako 16 rokov požiada o povolenie jeho zákonný zástupca. K žiadosti bude potrebné priložiť

• cestovný doklad, ktorého platnosť končí najmenej o 15 mesiacov odo dňa prijatia žiadosti
• dve rovnaké fotografie 3x3,5 cm
• doklady potvrdzujúce trvalý pobyt v pohraničnej oblasti
• Žiadateľ musí takisto dokladmi preukázať existenciu oprávnených dôvodov na časté prekračovanie hranice v rámci režimu malého pohraničného styku.

   Žiadny z dokladov nesmie byť starší ako 90 dní. Ak niektorý z nich chýba, žiadosť nebude prijatá.
Žiadateľ bude musieť za administratívne spracovanie žiadosti uhradiť poplatok 20 Eur. Od poplatku budú oslobodené deti do 15 rokov, osoby staršie ako 60 rokov a tí, ktorých jediným príjmom je invalidný dôchodok.

   Povolenie na malý pohraničný styk vydajú príslušné orgány v najkratšom možnom čase, najneskôr však do 60 dní od podania žiadosti. V zložitých prípadoch sa táto lehota môže predĺžiť na 90 dní. Povolenie bude platiť 1 až 5 rokov.

   Za porušenie podmienok malého pohraničného styku bude hroziť zrušenie povolenia, prípadne ďalšie sankcie. V rámci malého pohraničného styku nemožno vykonávať zárobkovú činnosť.
Zmluva medzi Slovenskom a Ukrajinou nadobudne platnosť 30 dní po vzájomnom oznámení zmluvných strán o splnení podmienok na nadobudnutie platnosti.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz