Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. október 2022, pondelok
 

Slovensko nie je cieľom ohrozenia terorizmom

16. 05. 2011

bomba

Bezpečnostné prostredie v Slovenskej republike je relatívne stabilizované a pokojné, bez bezprostredných rizík a hrozieb. Konštatuje sa to v návrhu Národného akčného plánu boja proti terorizmu na roky 2011 - 2014, ktorým sa bude v stredu zaoberať vláda.
Na Slovensku nebola zaznamenaná žiadna priama aktivita teroristických skupín. Neboli lokalizované ani osoby alebo skupiny, ktoré by sa pripravovali spáchať teroristický trestný čin. Polícia nemala ani poznatky o príprave teroristického útoku na slovenskom území. Zvýšené riziko však naďalej pretrváva v možnosti zneužívania nášho územia teroristickými organizáciami na tranzit, materiálno-technickú podporu a zázemie po spáchaní trestného činu terorizmu.

Lídri moslimských združení na Slovensku sa dlhodobo vyhýbajú verejným radikálnym prejavom na dianie v krízových oblastiach spojených s aktivitami islamských radikálov, ako aj reakciám na medializované prípady kritiky islamu. Rizikovým faktorom je nelegálna migrácia osôb, nakoľko môžu byť medzi migrantmi členovia a podporovatelia teroristických skupín.

Nový Národný akčný plán boja proti terorizmu na roky 2011 - 2014 sa orientuje na kľúčové problémy v oblasti boja proti terorizmu v SR, ktoré zatiaľ neboli obsiahnuté v predchádzajúcich verziách Akčného plánu, resp. boli obsiahnuté nedostatočne. Do konca tohto roka by sa mala napríklad posúdiť potreba a možnosť zriadenia postu Národného koordinátora boja proti terorizmu v SR. Jednou z úloh je tiež vytvorenie mechanizmu na určovanie stupnice teroristickej hrozby a jej zavedenie do praxe. Využívanie stupnice je zavedenou praxou viacerých európskych krajín, USA i Kanady; rovnako aj medzinárodných organizácií ako NATO alebo EÚ. MV SR by sa malo podieľať aj na rozvoji technických možností na monitorovanie a analýzu otvorených zdrojov /najmä Internetu/ v súvislosti s informáciami o teroristických hrozbách. Súčasťou navrhovaných opatrení je aj

  • posilniť zamedzenie nelegálneho obchodu s vojenským materiálom
  • analyzovať duchovnú scénu na Slovensku
  • vytvoriť efektívne pravidlá na zmrazovanie finančných zdrojov a aktív teroristov
  • vyhodnotiť efektivitu uplatňovania trestnej zodpovednosti právnických osôb
  • zabezpečiť, aby bol na pracoviskách Kriminalistického a expertízneho ústavu v mimopracovnej dobe v dosahu minimálne jeden pyrotechnik 
 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz