Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. máj 2024, streda
 

Slovensko od 1. júla 2022 preberá predsedníctvo vo V4

30. 06. 2022

v4-logo

Minister vnútra SR Roman Mikulec vo štvrtok 30. júna 2022 rokoval na konferencií šéfov rezortov vnútra krajín V4 v Budapešti. V prvej časti sa ministri venovali migračným výzvam v regióne, druhá časť konferencie sa týkala koordinácie situácie na Ukrajine. Ministerská konferencia V4 sa konala zároveň pri príležitosti ukončenia ročného predsedníctva Maďarska vo V4.

Predsedníctvo ďalej preberá Slovenská republika s platnosťou od 1. júla 2022 do 30. júna 2023.  

V súvislosti s príchodom utečencov z Ukrajiny do 28. júna 2022 (vrátane) požiadalo na území SR o azyl v dôsledku prebiehajúceho konfliktu 190 osôb, z čoho bolo 146 ukrajinských štátnych príslušníkov. Pokiaľ ide o žiadosti o dočasnú ochranu na území SR, tých bolo k 28. júnu 2022 podaných 83 495 (z čoho 82 968 bolo ukrajinských štátnych príslušníkov).

„Na vpád vojsk na územie Ukrajiny sme zareagovali veľmi promptne. Okamžite bol posilnený výkon hraničného dozoru. Každá osoba, ktorá vstúpila na územie Slovenskej republiky bola preverovaná v informačných systémoch. Osobitnú pozornosť pri hraničných kontrolách venujeme oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi, deťom a maloletým bez sprievodu. Rovnako sme posilnili aj výkon hraničného dozoru na zelenej hranici. Zmenou zákona o azyle, umožnila Slovenská republika využitie inštitútu dočasného útočiska ešte pred aktiváciou smernice Európskej únie o dočasnej ochrane.  V súvislosti s udeľovaním dočasného útočiska sa urýchlili administratívne procesy tým, že boli zriadené veľkokapacitné registračné centrá a zároveň sa umožnila registrácia o dočasné útočisko aj elektronickou formou. Takto nastavenými postupmi sme schopní efektívne zvládať prílev ukrajinských migrantov," povedal minister vnútra SR Roman Mikulec.

 Rokovanie V4

Aktuálna situácia na hranici je stabilizovaná. Priemerné denné počty sa od začiatku marca značne znížili. Momentálne na územie Slovenska denne vstupuje v priemere 3000 osôb, stále prevažne žien a detí. Na druhej strane sa mnohí – aktuálne viac než štvrť milióna osôb – vracajú späť, buď na krátku dobu alebo natrvalo.

„Slovenská republika zároveň poskytla Ukrajine do dnešného dňa humanitárnu pomoc vo výške vyše 3,5 milióna EUR," povedal šéf rezortu vnútra Roman Mikulec.

Personálnu a technickú podporu poskytla Slovenskej republike aj Česká republika vyslaním príslušníkov cudzineckej polície. Personálne zdroje boli doplnené aj pracovníkmi agentúry Frontex. Aktuálne už česká polícia nepôsobí na slovensko-ukrajinskej hranici (ukončenie pôsobenia 24.06.2022). Z Frontexu máme aktuálne podporu 46 ľudí, vrátane styčných dôstojníkov, a dánskych kolegov s helikoptérou.

Rokovanie V4

„Je našou spoločnou úlohou byť spolu silnejší. Ukázať, že vieme spolupracovať v prospech občana EÚ. Svet okolo nás sa v rámci toho, čo všetko sa deje, ako napríklad ceny energii, inflácia a aj vplyvom vojny na Ukrajine sa zmenil. Chceme preto vrátiť ľuďom dôveru v Európsku úniu, výsledkami ukázať, že európsky projekt má zmysel," povedal na rokovaní ministrov vnútra český šéf rezortu Vít Rakušan.

Dňa 20. apríla 2022 schválila vláda Slovenskej republiky vyslanie slovenských expertov na územie Ukrajiny na plnenie úloh súvisiacich s dokumentovaním podozrení zo spáchania vojnových trestných činov a trestných činov proti ľudskosti. Na Ukrajine sme nasadili už druhú skupinu štyroch forenzných expertov na pomoc pri vyšetrovaní vojnových zločinov.

Minister vnútra SR Roman Mikulec počas rokovania vyjadril plnú podporu Chorvátsku, Rumunsku a Bulharsku na vstup do Schengenského priestoru. V stanovisku ho plne podporil minister vnútra ČR Vít Rakušan.

„Silno podporujeme Ukrajinu, toto je aj naša voľba. Naši experti pomáhajú v odmíňovaní ukrajinských polí, na odmíňovanie je určených 300 000 kilometrov štvorcových, naši ľudia robia ťažkú prácu, no musíme si pomáhať,"  povedal Bartosz Grodecki, štátny tajomník ministerstva vnútra Poľska.

„V súvislosti s vojnou na Ukrajine sa v našej krajine aktívne zaoberáme aj ilegálnou migráciou. Za päť mesiacov sme vrátili 100 000 ľudí z nášho územia, niekoľko útokov bolo zaznamenaných aj našich policajtov v tejto súvislosti," povedal maďarský minister vnútra Sándor Pintér.

 

Rokovanie V4

Po Maďarsku preberá predsedníctvo V4 Slovenská republika. Spoločné zasadnutie sa očakáva v októbri. V oblasti vnútorných záležitosti bude slovenské predsedníctvo venovať pozornosť otázkam hybridných hrozieb, policajnej spolupráce, ochrany spoločných hraníc a migrácii.

„Budeme pokračovať v existujúcej kvalitnej policajnej spolupráci medzi našimi krajinami, vrátane rozvoja spolupráce v oblasti krízového riadenia," povedal minister vnútra Roman Mikulec.

„V otázkach migrácie budeme reflektovať rokovania v Rade EÚ o reforme Spoločného európskeho azylového systému, najmä pokrok dosiahnutý počas francúzskeho predsedníctva pri uvádzaní graduálneho prístupu k reforme do praxe. S cieľom konštruktívne prispieť k diskusii, popri dlhodobých prioritách V4, ako je ochrana vonkajších hraníc a prevencia nelegálnej migrácie vrátane návratov, budeme i naďalej presadzovať solidaritu ako kľúčovú, ktorá musí byť neoddeliteľnou súčasťou nášho úsilia o vytvorenie novej migračnej a azylovej politiky EÚ," zhrnul Roman Mikulec.

Dôležitým prvkom bude aj zaujať spoločné postoje k reforme schengenského priestoru s osobitným dôrazom na riadne fungujúci a bezpečný Schengen.

„Slovenská republika bude adekvátne a pohotovo reagovať na všetky nové výzvy, ktoré sa môžu vyskytnúť a hľadať ich spoločné riešenia na úrovni krajín V4 v úzkej spolupráci s českým a švédskym predsedníctvom v Rade Európskej únie," uzavrel minister vnútra SR Roman Mikulec.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz