Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. jún 2024, piatok
 

Služby informačnej kancelárie pre obete trestných činov v Banskej Bystrici vyhľadávajú najmä ženy

26. 06. 2023

Informačnú, osvetovú kampaň MV SR s názvom „Tisíc dôvodov pomoci"  ukončíme predstavením  informačnej kancelárie pre obete trestných činov v  Banskej  Bystrici. Aj v Banskobystrickom kraji sa pracovníčky informačnej kancelárie (IK) venujú obetiam a potenciálnym obetiam trestných činov, ktoré sa prídu poradiť, ako ďalej postupovať vo svojich často mimoriadne náročných životných situáciách.

IK pomáhajú bezplatne a diskrétne už štvrtý rok

Informačné kancelárie sa nachádzajú v každom krajskom meste na Slovensku od roku 2019. V roku 2021 k nim pribudli aj detašované pracoviská v ôsmich okresných mestách. Pracovníci šestnástich IK každý rok bezplatne a diskrétne pomôžu viac ako tisícke občanov. Počet klientov od začiatku sprostredkúvania a poskytovania pomoci dosiahol číslo 3 318. V 1 454 prípadoch pracovníci poskytli pomoc klientom vo veku od 18 do 60 rokov. V 1 078 prípadoch šlo o seniorov vo veku nad 60 rokov. V 58 prípadoch šlo o deti a mládež do 18 roku veku. V 727 prípadoch sa klient rozhodol neuviesť svoj vek. Z celkového počtu klientov bolo 1 255 mužov a 2 058 žien. 

Banskobystrické pracovisko vyhľadávajú aj obete domáceho násilia

Informačnú kanceláriu v Banskej Bystrici a jej detašované pracovisko v Lučenci od začiatku činnosti vyhľadalo 259 klientov. V 55 prípadoch šlo o klientov vo veku od 18 do 60 rokov, v 72 prípadoch šlo o seniorov vo veku nad 60 rokov, v 130 prípadoch bez uvedenia veku. Zo všetkých klientov IK v Banskej Bystrici prevažujú ženy (168). Pracovníci IK Banská Bystrica poskytujú pomoc širokej škále obetí trestných činov – od obetí sexuálnych trestných činov, cez obete násilných trestných činov, až po obete domáceho násilia.

Domáce násilie predstavuje situáciu, kedy osoba/páchateľ presadzuje svoje záujmy s použitím fyzického ale aj psychického násilia, zneužitím svojej moci, obmedzovaním práv, a to vo vzťahu k jej rodinným príslušníkom, partnerovi, manželovi, bývalému manželovi alebo bývalému partnerovi bez ohľadu na to, či s touto osobou alebo osobami žije alebo žila v spoločnej domácnosti. Obete na túto zložitú a náročnú situáciu nemusia byť sami. S dôverou sa môžu obrátiť na pracovníkov IK, ktorí im poskytnú potrebné informácie a oporu.

Infografika

Ako príklad uvádzame jeden z mnohých príbehov: Klientka, osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, požiadala o pomoc vo veci domáceho násilia, ktoré sa stupňuje a trvá dlhšiu dobu. Jej telo zároveň nieslo viditeľné stopy po násilí. Po komunikácii v IK o možnostiach riešenia a ďalšieho vývoja situácie, podali v danej veci pracovníci IK v spolupráci s klientkou oznámenie orgánom činným v trestnom konaní. Klientka neskôr vo veci vypovedala a podľa informácii IK už vec rieši kriminálna polícia. Klientke bolo poskytnuté právne i psychologické usmernenie a podpora a bola jej ponúknutá pomoc s nadviazaním kontaktu s príslušným intervenčným centrom. Poskytnutú pomoc klientka vyhodnotila veľmi pozitívne. Išlo o obeť, ktorej už pracovníci IK v minulosti pomohli s iným prípadom. Príbeh je z dôvodu bezpečnosti klienta upravený a akákoľvek podoba so skutočnými osobami a aktuálnymi udalosťami je náhodná.

Banskobystrická IK  od začiatku svojho vzniku nadviazala aktívnu spoluprácu s mestom Banská Bystrica. Pracovníčky IK sú napr. členkami pracovnej skupiny „Osoby v nepriaznivých životných situáciách“ ku Komunitnému plánu sociálnych služieb mesta Banská Bystrica. Spolupráca s rôznymi subjektmi/organizáciami (štátnymi, mestskými aj súkromnými) prebieha prostredníctvom vzájomnej distribúcie klientov. Spomeňme napr. koordinátorku a vedúcich denných centier, zariadenia pre seniorov a pod. Osveta taktiež prebieha na vzdelávacích preventívnych aktivitách pre cieľové skupiny seniori či deti a mládež.

Deň otvorených dverí v IK Banská Bystrica vo štvrtok  29. 6. 2023

Pracovníci informačných kancelárií sa stretávajú s následkami rôznorodých trestných činov. Ide napr. o prípady nenávistných trestných činov, podvodov na senioroch či obchodovania s ľuďmi. Aj o tom budú môcť občania a široká verejnosť diskutovať osobne s pracovníkmi IK, počas Dňa otvorených dverí Informačnej kancelárie pre obete trestných činov Banská Bystrica na Okresnom úrade Banská Bystrica na Nám. Ľ. Štúra 1 dňa 29. 6. 2023 v čase od 8. do 15. hodiny.

Informačné kancelárie od 1. februára 2023 vykonávajú svoju činnosť v zmysle zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz