Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. apríl 2024, nedeľa
 

Splnomocnenec Ravasz: Sústredíme sa na zamestnávanie a vzdelávanie Rómov

26. 06. 2019

foto obec Vyborna

Vláda SR na výjazdovom rokovaní dňa 25.6. 2019 v Stropkove vzala na vedomie „Monitorovaciu správu o plnení Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020 (ZIP, 472 kB)“. Správa monitoruje stav plnenia opatrení a aktivít akčných plánov stratégie za rok 2018 v oblasti vzdelávania, zamestnanosti, bývania, zdravia, finančného začlenenia, nediskriminácie a prístupov smerom k väčšinovej spoločnosti. Monitorovaciu správu, ktorú pripravuje Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v spolupráci s jednotlivými rezortmi a predkladá ministerka vnútra.

Zo 154 opatrení a aktivít, ktorých plnenie bolo určené na rok 2018, úrad splnomocnenca vyhodnotil  celkovo 85  ako ,,splnených“, resp. ,,plnených priebežne“, 54 aktivít bolo vyhodnotených ako ,,v riešení“ a 15 aktivít sa neplnilo.

 „S plnením integračných opatrení a aktivít za minulý rok som veľmi spokojný, náš úrad má za sebou ešte lepšie výsledky, ako sme mali rok predtým. Vždy je však čo zlepšovať a už teraz na tom usilovne pracujeme“, hovorí Ábel Ravasz, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity.

Na integráciu Rómov sa vlani použilo takmer 120 miliónov eur. Ide najmä o aktivity zvyšujúce zamestnanosť a zamestnateľnosť (75 mil. eur), vzdelávacie aktivity (30 mil. eur) a oblasť bývania (7 mil. eur).

,,V oblasti zamestnanosti boli podporené najmä aktivity ministerstva práce, zamerané na zvyšovanie zamestnanosti a zamestnateľnosti, ako aj tzv. pomocné profesie – terénna sociálna práca a komunitné centrá. Aj tieto aktivity hrali dôležitú úlohu v tom, že vidíme rekordne nízku nezamestnanosť nielen v celej krajine, ale aj priamo v rómskych komunitách“, ozrejmil Ravasz.

vyjazd teren splnomocnenec

V oblasti školstva sa investovalo predovšetkým do zvyšovania kapacít materských škôl a príprav na zavedenie povinnej predškolskej dochádzky. Prácu asistentov v školách a škôlkach, ako aj iné opatrenia zabezpečujúce lepšie výsledky detí z rómskych komunít v školskom systéme, podporili projekty ministerstva školstva a ministerstva vnútra.

,,Ministerstvo vnútra podporuje výstavbu infraštruktúry v rómskych komunitách. Ide najmä o materské školy, komunitné centrá, odpadové hospodárstvo a prístup k pitnej vode. Ministerstvo podporuje aj činnosť miestnych občianskych poriadkových služieb (MOPS), ktoré v roku 2019 fungujú už vo vyše 240 obciach“, hovorí Ravasz.

foto obec Mucin MOPS  

V oblasti zdravia hrajú kľúčovú úlohu asistenti osvety zdravia projektu Zdravé komunity. A v oblasti kultúry nový Fond na podporu kultúry národnostných menšín.

,,Tieto aktivity nadväzujú na činnosť ministerstiev za predošlé roky. Ide o nástroje, ktoré sa osvedčili a  potrebujeme ich preto zachovať a posilňovať. Výsledky sú jednoznačné, aj keď ide o beh na dlhé trate. Nepotrebujeme preto vymýšľať nové prístupy, iba pracovať sústavným a systematickým spôsobom. Tiež je potrebné zabezpečiť synergiu medzi legislatívnou činnosťou a projektmi – tie vedia byť úspešné iba ak „prichádzajú“ do pripraveného legislatívneho priestoru“, dodal.

Hlavným zámerom Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020 je zastaviť segregáciu rómskych komunít a dosiahnuť pozitívny obrat v ich sociálnom začleňovaní, ako aj zmenu postojov väčšinového obyvateľstva voči Rómom.

 

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz