Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. november 2023, štvrtok
 

Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity k Medzinárodnému dňu Rómov

07. 04. 2014

romovia-zeny

Svetová verejnosť si 8. apríla pripomína Medzinárodný deň Rómov. Medzinárodný deň Rómov je pre nás Rómov výnimočným dňom. Tento deň si Rómovia pripomínajú ako svoj pamätný deň na počesť prvého celosvetového stretnutia Rómov na svojom I. kongrese, ktorého sa zúčastnili  Rómovia zo 14 krajín v dňoch 8.- 12. apríla 1971 v Orpingtone pri Londýne.

 

Tento rok a deň je prelomovým v histórii Rómov. Zástupcovia Rómov požiadali medzinárodné organizácie o rešpektovanie svojho vlastného etnického mena Róm. Prihlásili sa ku krajine svojho pôvodu k Indii a prijali rómsku vlajku a hymnu.

Tento deň je pre nás príležitosťou na oslavu rómskej hrdosti, identity a výnimočnej kultúry. Súčasne je aj príležitosťou na vyjadrenie solidarity s Rómami, ktorí žijú v extrémnej biede, s  Rómami, s ktorými sa nedôstojne zaobchádza, a ktorým sa upierajú ľudské práva.

Na Slovensku podľa Atlasu rómskych komunít z roku 2013 žije približne 402 tisíc Rómov.  Z tohto počtu žije vyše 40 percent Rómov v komunitách na okraji obce alebo v segregovaných osídleniach. Na preklenutie veľkých sociálnych rozdielov, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity považuje za prioritné sústreďovať pozornosť na skupinu Rómov, ktorí majú najhoršie životné podmienky. Máme rómske osady, v ktorých dokonca nie sú žiadne alebo len minimálne inžinierske siete. Ich obyvatelia nemajú často prístup ani k pitnej vode.

Na základe rómskej reformy Správna cesta sme začali realizovať viaceré pilotné projekty, ktoré parciálne zlepšili sociálnoekonomický status Rómov v niektorých komunitách: presadili sme vybudovanie tzv. modulových škôl v lokalitách, kde hrozila viaczmenná prevádzka. Realizovaním projektov Inkluzívny model výchovy na predprimárnom stupni školskej sústavy a Investícia v rannom detstve – sociálna inovácia a integrácia Rómov (Progress) sa vytvoria podmienky na lepšiu budúcnosť pre takmer 3000 detí, ktoré sú zapojené do aktivít týchto projektov.  Súčasne finalizujeme prípravu Programového obdobia na nasledujúcich 7 rokov, ktoré v zlepšovaní postavenia Rómov považujeme za kľúčové. 

Finančné prostriedky z eurofondov by mali smerovať do najkritickejších lokalít na podporu investičných projektov - výstavbu  predškolských zariadení, podporu svojpomocnej výstavby, prístup k pitnej vode či podporu sociálnych podnikov. Ďalšia prioritná os bude zameraná na podporu neinvestičných opatrení v oblasti zamestnanosti, zdravia a vzdelávania.

Vzdelanie je východiskom z chudoby. S rezortom školstva rokujeme o tom, aby rómske deti s ľahkým mentálnym postihnutím neboli zaraďované do špeciálnych škôl, ale do inkluzívneho modelu vzdelávania. Menované programy, ktoré sa realizujú alebo budú realizovať musia spĺňať podmienky efektívneho využívania verejných zdrojov a byť zamerané na rómske komunity, kde je pomoc nevyhnutná. Zlepšením životného štandardu Rómov sa zlepší aj kvalita života majoritného obyvateľstva. Rómovia sú súčasťou tejto krajiny niekoľko storočí. Na tomto území žijeme spolu pomerne dlho. Toto spolužitie bude obojstranne výhodné vtedy, ak nebudeme žiť  vedľa seba, ale spolu. To však musia chcieť Rómovia a samozrejme aj majoritné obyvateľstvo. Vôľu učiť sa žiť spolu a spoznávať sa želám pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov nám všetkým, bez ohľadu na farbu pleti, etnicitu alebo príslušnosť k národnostnej menšine.

Peter Pollák, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz