Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. máj 2024, pondelok
 

Spoločne sme predstavili akčný plán reakcie na príchod utečencov pre Slovensko na rok 2023

27. 02. 2023

mimovladky27022023ilustr

Na pôde Ministerstva vnútra SR bol  v pondelok 27. februára 2023 zástupcom agentúr OSN, medzinárodných aj domácich mimovládnych organizácií, zástupcov rezortov a veľvyslanectiev predstavený Akčný plán reakcie na príchod utečencov pre Slovensko na rok 2023 (RRP – Regional Response Plan).

UNHCR Slovensko plán predstavilo v mene všetkých 28 zúčastnených partnerských organizácií, ktoré pracovali na jeho tvorbe.

''Naším cieľom je predovšetkým čo najefektívnejšie podporovať utečencov a utečenkyne, aby si znovu vybudovali plnohodnotné životy tak, aby prinášali hodnoty nie len sebe, ale aj slovenskej spoločnosti. Vidíme, že záujem z ich strany je mimoriadny,” uviedol štátny tajomník ministerstva vnútra Ľubomír Šablica.

Predstavenie akčného plánu na ministerstve vnútra

Akčný plán 28 partnerských humanitárnych organizácií zahŕňa aj 16 slovenských partnerov. Ich spoločná  požiadavka k donorom na financovanie aktivít na Slovensku je v celkovej výške 80,1 milióna dolárov.

"Za 27 rokov svojej praxe v UNHCR som ešte nevidela takú príkladnú reakciu celej spoločnosti, a to od najvyššej štátnej až po miestnu úroveň, či už to bolo zo strany ústredných, okresných alebo miestnych orgánov, slovenských mimovládnych organizácií a dobrovoľníkov. Bola to skutočne pozoruhodná celospoločenská odozva. Medzinárodné spoločenstvo pevne stojí pri Slovensku a ukrajinských utečencoch, ktorí boli vrúcne prijatí a zároveň poskytuje podporu krajine, ktorá doteraz nemala priamu skúsenosť s takým veľkým prílevom ľudí utekajúcich pred vojnou,“ zdôraznila vedúca Úradu Vysokého komisára  OSN pre utečencov na Slovensku Danijela Popovic-Efendic.

Predstavenie akčného plánu na ministerstve vnútra

Akčný plán podrobne pokrýva 5 hlavných životných situácií od ochrany zraniteľných skupín, cez zdravotnú starostlivosť, školstvo, sociálnu inklúziu a základné potreby, čím zároveň kopíruje štátnu štruktúru Koordinačného výboru pre integráciu odídencov a odídenkýň a vymedzuje a sprehľadňuje kompetencie jednotlivých organizácií zapojených do procesu pomoci.

"Situácia s odídencami z Ukrajiny je špecifická najmä v ich vekovom zložení a pohlaví. Ide najmä o deti, ženy a starších ľudí, ktorí patria k zraniteľným skupinám obyvateľstva. V rámci ministerstva vnútra aktívne pracujeme na ich ochrane a pomoci a to nielen z pozície Policajného zboru a našich mimovládnych organizácií, ale aj v úzkej spolupráci s agentúrami OSN, ” pripomenul riaditeľ Migračného úradu MV SR Ján Orlovský.

Predstavenie akčného plánu na ministerstve vnútra

O svoje skúsenosti s integráciou osôb, ktoré ušli pred vojnou Ruska proti Ukrajine na Slovensko, či spoluprácou so štátom a samosprávami pri poskytovaní služieb odídencom, sa podelili aj ďalší zástupcovia neziskových organizácií.

V roku 2023 budú humanitárne partnerské organizácie v spolupráci so štátnymi orgánmi pokračovať v úsilí zabezpečiť koordinovanú reakciu s cieľom efektívnejšie adresovať potreby utečencov a utečeniek z Ukrajiny.

Predstavenie akčného plánu na ministerstve vnútra

Okrem Slovenska boli obdobné akčné plány pripravené pre ďalších 9 krajín: Česko, Bulharsko, Estónsko, Maďarsko, Litvu, Lotyšsko, Moldavsko, Poľsko a Rumunsko.

Foto: MV SR/Gabriela Tuchyňová

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz