Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. jún 2024, utorok
 

Štatutári neziskoviek, ktorí nedoplnili do registrov údaje, sa nedostanú do svojich elektronických schránok

25. 06. 2020

obciansky-citacka-jun2020-ilustr

Neziskové mimovládne organizácie majú už takmer mesiac aktivované e-schránky, no mnohí štatutári sa do nich nedostanú pre nekompletné údaje, ktoré štátu poskytli. Začiatkom júna štát aktivoval na doručovanie viac ako 60-tisíc elektronických schránok právnických osôb zapísaných v inom ako v Obchodnom registri SR.


Do viac ako 33-tisíc schránok sa však štatutári nemôžu prihlásiť, lebo nedoplnili svoje údaje do zdrojového registra. Do aktivovaných schránok však už môžu byť doručované úradné rozhodnutia.  

Termín samotnej aktivácie elektronických schránok pre právnické osoby neziskového mimovládneho sektora sa posúval niekoľko krát. Povinnosť doplniť si údaje o štatutárovi mali občianske združenia, odborové a zamestnávateľské organizácie a organizácie s medzinárodným prvkom aj na základe novely zákona o registri mimovládnych neziskových organizácii, a to  do 30. júna minulého roka. No i tak si mnoho štatutárov túto povinnosť nesplnilo.

Od 1. júna štát postupne aktivoval na doručovanie elektronické schránky ôsmim právnym formám právnických osôb zapísaných v inom ako v Obchodom registri SR. Sú to nadácie, neinvestičné fondy,neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby, občianske  združenia, odborové a zamestnávateľské organizácie, politické strany a hnutia, záujmové združenia právnických osôb a organizácie s medzinárodným prvkom.

 „Do schránok týchto právnických osôb je tak už doručovaná úradná pošta. To znamená,  že štatutári alebo nimi poverené osoby už nechodia so žltým lístkom na poštu po úradné rozhodnutia, ale tie im štát doručuje do úradných elektronických schránok zriadených  na slovensko.sk. Rovnako platí, že tieto organizácie nemusia úradné podania realizovať listinne na pošte, ale majú možnosť tak robiť prostredníctvom svojej elektronickej schránky“, vysvetľuje Peter Kucer,  poverený riadením sekcie ITVS ÚPVII. 

Po takmer mesiaci od povinnej aktivácie e-schránok  týchto ôsmich právnych foriem právnických osôb mimovládneho neziskového sektora zdrojové registre Ministerstva vnútra SR evidujú 33 575 subjektov, ktoré nemajú doplnené údaje o svojom štatutárovi alebo štatutároch a nevedia sa tak prihlásiť do svojej elektronickej schránky.  

Ide o organizácie nachádzajúce sa v tomto zozname: formát xlsx. formát odt .
Sú to  právnické osoby z radov nadácii, neinvestičných fondov, neziskových organizácii poskytujúcich všeobecne prospešné služby, občianskych združení, odborových a zamestnávateľských organizácií a záujmových združení právnických osôb.

„Je potrebné, aby štatutári, ktorí si svoju organizáciu nájdu v uvedenom zozname, kontaktovali príslušný zdrojový register ministerstva vnútra a chýbajúce údaje si doplnili. Rovnako budú tieto organizácie v blízkej dobe kontaktovať pracovníci okresných úradov a vyzývať ich na doplnenie. Netreba čakať na situáciu, kým im do schránky príde úradné rozhodnutie a oni sa k nemu nebudú vedieť dostať“, opätovne apeluje na štatutárov Peter Kucer. 

Ak má organizácia viac štatutárov, musia byť údaje správne vyplnené o každom z nich. Do svojej úradnej elektronickej schránky sa štatutár dostane vtedy, ak sa v danom registri nachádzajú údaje v podobe – IČO právnickej osoby, meno, priezvisko a rodné číslo štatutára.

„Znamená to, že iba v tomto prípade vie štát priradiť úradnú e-schránku konkrétnemu štatutárovi tak, ako je to v prípade elektronických schránok právnických osôb zapísaných v obchodnom registri. Niektoré organizácie existujú desaťročia a štatutárov možno ani nenapadlo ohlásiť príslušnému registru zmenu, ak zmenili meno, či adresu pobytu alebo zmenili samotného štatutára“, spresňuje význam týchto údajov Kucer. 

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby bude e-schránky ďalších organizácií v rámci právnických osôb zapísaných v inom ako v Obchodom registri SR aktivovať na doručovanie úradných rozhodnutí postupne v nasledujúcich fázach podľa indikatívneho harmonogramu.

Štatutári nájdu potrebné informácie o elektronických schránkach a prístupe k nim  na statutar.sk. Komplexné informácie aj na slovensko.sk.

Prečítajte si tiež:

  

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz