Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. máj 2024, streda
 

Stretnutie európskych používateľov modelu CAF v Bratislave

Bratislava, 30. 11. 2016

Siedme stretnutie európskych používateľov modelu CAF sa konalo dnes v Bratislave. Takmer dve stovky delegátov z 21 európskych krajín si vymieňalo informácie, poznatky a skúsenosti s CAF (Common Assesment Framework) - spoločnom systéme hodnotenia kvality vo verejnom sektore. Podujatie organizovalo Ministerstvo vnútra SR v spolupráci s EIPA (Európskym inštitútom verejnej správy) pod záštitou slovenského predsedníctva v EUPAN (Európskej siete verejnej správy).

Stretnutie koncipované ako kombinácia plenárnych rokovaní a série workshopov oficiálne otvorila štátna tajomníčka MV SR Denisa Saková. Ako uviedla v uvítacom príhovore prítomným: „Je naším spoločným cieľom, aby štátna správa bola viac efektívna, menej komplikovaná a poskytovala kvalitné služby občanom.“ Slovensko má skúsenosť s aplikáciou modelu CAF od roku 2003. Systém hodnotenia kvality je založený na  jasných výkonnostných indikátoroch a ponúka viaceré možnosti aplikácie v rozličných typoch inštitúcií. „Stretnutie má mimoriadny význam nakoľko sa na ňom hodnotí ako môžu organizácie vo verejnom sektore zvyšovať svoju kvalitu a tým aj zlepšovať služby poskytované občanom,“ zhodnotil prínos podujatianárodný korešpondent Slovenska pre CAF Ľubomír Plai.

Jedným z kľúčových rečníkov podujatia bol Jan-Hinrik Meyer-Sahling, profesor politických vied na Nottinghamskej univerzite, pôsobiaci ako vedúci výskumu v projekte reformy štátnej služby a boja proti korupcii. Podľa neho: „Je potrebné podporovať otvorenosť, spoľahlivosť a poskytovanie kvalitných služieb verejnej správy – nielen pre občanov a podnikateľov,  ale aj v rámci EÚ a jej členských krajín, zvlášť v súčasnej dobe poklesu dôvery vo verejné inštitúcie.“ Vo svojej prezentácii sa venoval výstupom štúdie o profesionalizácii štátnej služby v nových členských štátoch EÚ zo strednej a východnej Európy vrátane miery politizácie na kľúčových pozíciách v štátnej správe. 

Hlavný lektor a člen Európskeho informačného strediska CAF v EIPA Nick Thijs vyzdviholkomplexnosť a užitočnosť modelu CAF: „Už 15 rokov budujeme túto sieť na zlepšovanie výkonu a  kvality vo verejnom sektore v celej Európe – od miestnej až po ministerskú úroveň. Tieto zasadnutia sú priestorom, aby sme sa učili jeden od druhého na konkrétnych príkladoch s cieľom poskytovať lepší servis občanom.“ Nová štúdia inštitútu EIPA, ktorá bola vypracovaná v spolupráci s MV SR a pod záštitou slovenského predsedníctva v Rade EÚ a odprezentovaná na podujatí, dokumentuje prepojenia medzi kritériom predpokladov pri hodnotení kvality riadenia a výsledkoch v 45 prípadoch s cieľom vzájomného učenia. 

Aj preto dôležitou súčasťou podujatia boli workshopy, kde sa prezentovalo 20 prípadových štúdií 13 krajín: Belgicka, Estónska, Fínska, Grécka, Nemecka, Nórska, Poľska, Portugalska, Rakúska, Slovinska, Slovenska, Španielska a Talianska. Na konkrétnych príkladoch  sa účastníci podujatia oboznámili s poznatkami a skúsenosťami v témach ako zapájanie zainteresovaných strán, komunikácia, networking, riadenie ľudských zdrojov, nábor, zapájanie zamestnancov, kľúčová výkonnosť a efektívnosť, procesné riadenie, informačné systémy strategického riadenia a vodcovstvo. V rámci problematiky procesného riadenia bola odprezentovaná prípadová štúdia Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o použití Lean – Six Sigma na zefektívnenie procesného prístupu. Použitie tejto metodológie v praxi umožnilo prepojiť meranie výkonnosti zamestnancov na ich finančné odmeňovanie, znížiť chybovosť a podstatne urýchliť poskytovanie služieb.

 

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz