Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. február 2024, štvrtok
 

Súd zablokoval Bašternákov majetok, okresný úrad podal návrh na odvolanie správkyne konkurznej podstaty

12. 06. 2020

sud-verdikt-kladivko-ilustr

Okresný súd Bratislava I. zablokoval majetok odsúdeného Ladislava Bašternáka, ktorý bol sporne prevedený na jeho príbuzenstvo a ďalšie osoby. Ide o pozemky a nehnuteľnosti na Donovaloch, byty a spoluvlastnícke podiely v Bratislave, obchodné podiely, či štvorkolky a motocykle.

 

Súd takisto zakázal jeho manželke a ďalším žalovaným prevádzať, prenajímať, dávať do užívania alebo zaťažovať vecnými bremenami majetok, ktoré na nich  odsúdený Bašternák previedol.

Stotožnil sa tak s názorom právneho zástupcu štátu v tejto kauze, podľa ktorého má štát  v konkurznom konaní postavenie veriteľa a má právo odporovať vykonaným právnym úkonom úpadcu, v tomto prípade odsúdeného Ladislava Bašternáka. Súčasná správkyňa Lenka Ivanová napriek počiatočnému prísľubu odporovacie žaloby nepodala s odôvodnením, že v priebehu konkurzu neboli splnené hmotnoprávne podmienky na uplatnenie odporovacieho práva.

Ministerstvo vnútra po posúdení vývoja situácie rozhodlo o obstaraní externých právnych služieb. Slovenská republika v zastúpení Okresného úradu Bratislava právne zastúpená spoločnosťou Dentons Europe koncom mája podala na súd odporovacie žaloby a návrhy na neodkladné opatrenia.

Ministerstvo vnútra na základe rozhodnutia súdu konštatuje, že postoj správkyne Lenky Ivanovej bol nedôvodný a v rozpore s jej zákonnou povinnosťou obhajovať záujmy veriteľov s odbornou starostlivosťou. Okresný úrad v Bratislave už navrhol súdu jej odvolanie a zároveň ustanovenie nového správcu konkurznej podstaty.

Súd vydal uvedené rozhodnutia 8. júna 2020, uznesenia sú  vykonateľné dňom doručenia, čiže od 12. júna 2020. Žalovaní však môžu podať odvolanie.

Ďalším krokom v tomto dosiaľ úspešnom procese bude návrh na zápis obmedzujúcich poznámok k majetku L. Bašternáka v katastri nehnuteľností.

 

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz