Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. jún 2024, štvrtok
 

Svetový deň utečencov - 20. jún - si tento rok pripomíname aj vo virtuálnom svete

19. 06. 2020

utecenci-jun2020-2

Valné zhromaždenie OSN v roku 2000 vyhlásilo 20. jún za Svetový deň utečencov (World Refugee Day). Odvtedy si Svetový deň utečencov pripomínajú vo viac ako stovke krajín celého sveta. Tento dátum bol vybratý podľa Afrického dňa utečencov.

 

Hlavným zmyslom dňa venovaného utečencom je poukázať na životné podmienky a problémy utečencov, dostať do povedomia spoločnosti problémy, s ktorými sa pasujú, rovnako hlbší pohľad na životy ľudí utekajúcich z domovských krajín pred  občianskymi nepokojmi, vojnou, politickým prenasledovaním či z iných dôvodov, ktoré im bránia žiť pokojný, dôstojný a plnohodnotný život.

Nejde iba o vyjadrenie krátkodobého  súcitu a solidarity, ale - ako povedal generálny tajomník OSN António Guterres:

„Na Svetový deň utečencov musíme všetci premýšľať nad tým, čo viac môžeme urobiť, aby sme spoločne pomohli tým, ktorí to najviac potrebujú  - jednotou a solidaritou".

Je to príležitosť  na prehĺbenie vzájomných vzťahov a výmenu skúsenosti zo života žiadateľov o azyl aj u nás na Slovensku.

Svetový deň utečencov

Zamestnanci migračného úradu MV SR v spolupráci s mimovládnou organizáciou Slovenská humanitná rada  pripravili na sobotu 20. júna 2020 pre žiadateľov o azyl kultúrne a športové aktivity. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s COVID-19 sa budú konať v areáloch našich zariadení:

  • v Záchytnom tábore v Humennom bude spoločné posedenie pri hudbe a spoločenských hrách. Vznikne tak priestor na otvorené rozhovory o situácii v domovských krajinách, o náročnej ceste za pokojom a o živote na Slovensku,
  • v Pobytovom tábore v Opatovskej Novej Vsi tento deň oslávia spoločenskými aktivitami a posedením pri hudbe,
  • v Pobytovom tábore v Rohovciach budú mať jeho obyvatelia futbalový a stolnotenisový turnaj, spoločenské hry na rozvíjanie osobnosti a chýbať nebude koncert hudobnej skupiny. Záver dňa si spríjemnia spoločným posedením pri hudbe.

Svetový deň utečencov si pripomenieme aj vo virtuálnom svete

Na nezávideniahodné životné podmienky utečencov a úteky z nepokojných domovských krajín ako celosvetový problém upozorňuje aj Európsky podporný úradu pre azyl (EASO).

Tento úrad, zriadený 19. júna 2010,  je európskou agentúrou so sídlom na Malte, ktorá sa  v spolupráci s členskými štátmi EÚ zameriava na:

  • podporu praktickej spolupráce v oblasti azylu,
  • podporu krajín, ktoré sú zasiahnuté neprimeraným migračným tlakom,
  • podporu budovania Spoločného európskeho azylového systému.

Motto EASO totiž znie : Support is our mission.

Všetky tieto aktivity prispievajú k tomu, aby azylové procesy v EÚ prebiehali plynulo v súlade s medzinárodným právom a zároveň tak, aby nadmerný migračný tlak neviedol ku kolapsu azylových systémov. Dôležitú úlohu pri napĺňaní týchto cieľov zohrávajú experti z členských štátov EÚ, vrátane Slovenska.

Počas 10 rokov fungovania EASO zamestnanci Migračného úradu MV SR zrealizovali:

  • 65  vyslaní slovenských expertov do azylových podporných tímov EASO, čo predstavuje viac ako 2000 odpracovaných dní. Pôsobením v Grécku, Taliansku či na Cypre slovenskí experti prispievajú k tomu, aby sa azylové žiadosti riešili čo najefektívnejšie;
  • desiatky EASO  správ o krajinách pôvodu žiadateľov o azyl s celoeurópskym dosahom, ktoré sú dôležitým podkladom pri azylovom konaní;
  • 21 národných školení  /277 účastníkov/ s použitím školiacich modulov EASO, na tvorbe ktorých participovali aj zamestnanci migračného úradu, a ktoré prispievajú k zosúlaďovaniu azylovej praxe v EÚ;
  • plus množstvo pripomienok k materiálom, dotazníkov či dát získaných z využívania nástrojov v rámci Spoločného európskeho azylového systému /CEAS/.

Svetový deň utečencov

Počet žiadateľov o azyl od tzv. migračnej krízy v roku 2015 postupne klesá. V roku 2019 bolo v krajinách EÚ podaných 714 000 žiadostí o azyl. Vydaných bolo 574 150 rozhodnutí a medzinárodná ochrana bola priznaná v 33% prípadov. Výročné správy o azyle, ktoré EASO každoročne zverejňuje, poskytujú presné dáta o vývoji v oblasti azylu v EÚ. Správa za rok 2019 bude zverejnená 25. júna 2020.

Migračný úrad každoročne v júni organizuje EASO INFO DEŇ s cieľom priblížiť odbornej aj širšej verejnosti aktivity EASO, ale aj skúsenosti zamestnancov migračného úradu z jeho činnosti. Tento ročník EASO INFO DŇA bol kvôli pandémii COVID-19 presunutý do virtuálneho sveta:

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz