Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. jún 2024, utorok
 

Systém vyplácania sociálnych dávok v prípade priestupkov by sa mal od nového roka sprísniť

04. 07. 2013

socialne_davky

Na pôde Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa v utorok 2. 7. 2013  konalo pracovné stretnutie štátnych tajomníkov Jozefa Buriana z MPSVR SR, štátneho tajomníka Ministerstva vnútra SR Mariána Saloňa a splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Petra Polláka. Hovorilo sa o legislatívnych zmenách v sociálnej a rodinnej politike, teda o novelách zákonov o hmotnej núdzi, o prídavkoch na dieťa, o rodičovskom príspevku a o príspevku na starostlivosť.  Stretnutia sa zúčastnili aj zástupcovia médií.

Podľa navrhovaných zúčastnených strán  nedochádza k znižovaniu sociálnych dávok, upravujú sa iba podmienky ich vyplácania ! Navrhuje sa sprísniť vyplácanie dávok v hmotnej núdzi, teda časť sociálnych dávok si poberateľ bude musieť odpracovať. Dávka v hmotnej núdzi bude znížená o 60,50 eur na každého člena domácnosti, ktorý je plnoletý a práceschopný ak odmietne vykonávať menšie obecné služby alebo dobrovoľnícku činnosť v rozsahu 32 hodín mesačne.

V prípade priestupkov sa  sprísňuje systém vyplácania sociálnych dávok. „Keďže v určitých prípadoch dochádza k nepostihnuteľnosti tých poberateľov sociálnych dávok, ktorí páchajú priestupky, štát musí stanoviť pravidlá, na základe ktorých budú dávky vyplácané“, uviedol na margo zavádzaných zmien štátny tajomník rezortu vnútra Marián Saloň.  „Ak poberateľ dávky urobí priestupok a neuhradí pokutu, príslušný úrad práce mu siahne na štátom vyplácané dávky a bude dlžnú sumu sťahovať maximálne do výšky 50 % všetkých príspevkov,“ upresnil M. Saloň.

Druhou kategóriu sú neplnoleté  deti, ktoré sa dopúšťajú priestupkov a podľa zákona nemohli byť postihnuteľné. Podľa štátneho tajomníka M. Saloňa sa zavádza systém, že ak neplnoleté dieťa spácha priestupok, za ktorý nemôže byť postihnuté, pozastaví príslušný úrad práce rodičom vyplácanie prídavkov na dieťa a presunie ich vyplácanie po dobu 3 mesiacov k osobitnému príjemcovi, napríklad obci. „Ak počas tých 3 mesiacov dôjde k náprave, prídavky na dieťa sa v plnej sume vrátia rodine. Ak nedošlo k náprave, prídavky  sa rodine odoberú. V prípade nápravy môže rodina o vyplácanie  prídavkov požiadať   najskôr o 3 mesiace,“ vysvetlil  M. Saloň. Týmito opatreniami nechce štát oberať deti o prídavky a príspevky, ale podporiť správnu výchovu a pôsobenie rodičov vo vzťahu k svojim deťom.

Myšlienky  rómskej reformy sa podľa splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Petra Polláka po niekoľkomesačných rokovaniach s odborníkmi podarilo pretaviť  do zákonov. Hlavným cieľom je, aby páchatelia priestupkov poberajúcich sociálne dávky nezneužívali systém, a tiež motivovať ľudí v hmotnej núdzi k aktivite a nie k pasívnemu poberaniu dávok.

Zmeny v zákone by mali platiť od 1. januára 2014.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz