Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. júl 2024, štvrtok
 

Témou medzinárodnej ceny v oblasti prevencie kriminality je práca s obzvlášť zraniteľnou obeťou trestného činu

05. 08. 2022

eucpn_cz

Hostiteľom každoročnej Európskej ceny za prevenciu kriminality a konferencie o najlepšej praxi (ECPA a BPC) bude v dňoch 8. a 9. decembra 2022 Česká republika. Témou českého predsedníctva v Európskej sieti pre prevenciu kriminality (EUCPN) je Práca s obzvlášť zraniteľnou obeťou trestného činu.

Cieľom tohtoročnej ECPA a BPC je výmena skúseností a osvedčených postupov v oblasti včasnej identifikácie obetí trestných činov (najmä tých obzvlášť zraniteľných), prevencie sekundárnej viktimizácie a reviktimizácie a zvýšenia motivácie nahlasovania trestných činov s cieľom zníženia latencie kriminality.

Zdieľanie príkladov osvedčených postupov a vývoj súboru nástrojov v tejto oblasti môže byť veľmi nápomocný pri vytváraní a implementácii legislatívnych a nelegislatívnych priorít EÚ.

Máte záujem o účasť?

Účasť na ECPA je otvorená pre akýkoľvek projekt, iniciatívu alebo balík opatrení. Cieľom projektu musí byť zníženie kriminality a obáv z kriminality v rámci stanovenej témy. Príspevky môžu pochádzať napríklad od: štátnej správy, miestnej samosprávy, vzdelávacích inštitúcií, mimovládnych organizácií, cirkví, športových klubov, mládežníckych organizácií atď. Do vyhodnotenia medzinárodného kola ECPA 2022 postupuje výherca národného kola

Logo ECPN a ECPA

Váš projekt musí spĺňať niekoľko záväzných kritérií:

  • projekt je zameraný na prevenciu a /alebo znižovanie každodennej kriminality a strachu z kriminality v rámci témy Práca s obzvlášť zraniteľnou obeťou trestného činu;
  • obdobie, počas ktorého bol projekt realizovaný, musí byť riadne vyhodnotené v zmysle jeho dosahu na zníženie kriminality. Projekt by mal mať naplnenú väčšinu alebo všetky svoje ciele; 
  • projekt je podľa možnosti inovatívny a zahŕňa nové metódy alebo prístupy;
  • za výhodu sa považuje, ak je projekt založený na spolupráci viacerých subjektov/partnerov;
  • projekt je možné realizovať organizáciami a skupinami aj v iných členských štátoch.

    • Víťaz medzinárodného kola získa finančnú odmenu vo výške 10 000 €.
    • Účastníkom, ktorí sa umiestnia na 2. a 3. mieste, bude poskytnutá finančná odmena vo výške 5 000 €.

Medzinárodnému kolu predchádza národné kolo súťaže, do ktorého sa môže prihlásiť každý, kto realizuje alebo realizoval projekt zameraný na stanovenú tému.

Projekty
do národného kola súťaže je potrebné predložiť najneskôr do

14. septembra 2022

formou prihlášky (vyplneného formulára) elektronicky
na 
TA.13G4@S1FLS3G4.SLF2LS2@

 a zaslať poštou na adresu:

Ministerstvo vnútra SR
sekretariát Rady vlády SR pre prevenciu kriminality
odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR
Drieňová 22, 826 86 Bratislava

V prípade otázok nás kedykoľvek kontaktujte na: TA.13G4@S1FLS3G4.SLF2LS2@.

 
 
 
 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz