Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. júl 2024, štvrtok
 

Témou tohtoročného kola Európskej ceny za prevenciu kriminality je komunitná policajná činnosť, projekty je potrebné prihlásiť do 14. septembra

07. 08. 2018

logo ECPA

Európska sieť na predchádzanie trestnej činnosti (EUCPN) každoročne vyhlasuje súťaž o najlepší projekt v oblasti prevencie kriminality na vybranú tému. V tomto roku rakúske predsedníctvo zvolilo tému komunitná policajná činnosť“(community policing). 

Medzinárodnému kolu Európskej ceny za prevenciu  kriminality predchádza národné kolo. Výherca národného kola postúpi do medzinárodného kola, a svoj projekt odprezentuje na konferencii EUCPN, ktorá sa uskutoční 4. – 6. decembra 2018 vo Viedni.

Víťazný projekt medzinárodného kola bude vyhlásený a ocenený finančnou odmenou vo výške 10 000 € počas Konferencie EUCPN o najlepšej praxi 6. decembra 2018 vo Viedni.

Ocenené budú aj projekty umiestnené na druhom a treťom mieste, a to finančnou odmenou vo výške 5 000 €.


Projekty do národného kola súťaže je potrebné predložiť najneskôr do 14. septembra 2018 - poštou na adresu:

Sekretariát Rady vlády SR pre prevenciu kriminality
odbor prevencie kriminality kancelárie ministerky vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Drieňová 22, 826 86 Bratislava


 

 

Národné kolo súťaže sa uskutoční 25. septembra 2018 na Ministerstve vnútra SR.

Projekty musia byť zamerané na tému „Komunitná policajná činnosť“ , pričom za komunitnú policajnú činnosť sa považuje najmä:

  • Povzbudzovanie komunity (spoločnosti), aby pomáhala predchádzať kriminalite    prostredníctvom poradenstva, rozhovorov v školách, podporovaním susedských hliadok a rôzne iné techniky.
  • Zvýšené využívanie hliadok alebo cyklistických hliadok.
  • Zvýšenie zodpovednosti úradníkov voči komunitám, ktorým majú slúžiť.
  • Vytváranie tímov policajtov na vykonávanie policajnej práce v komunitách v určitých/špecifických štvrtiach.
  • Jasná komunikácia medzi políciou a komunitami o svojich cieľoch a stratégiách.
  • Partnerstvá s inými organizáciami, ako sú napr. vládne agentúry, členovia komunít, neziskoví poskytovatelia služieb, súkromní podnikatelia a médiá.
  • Decentralizovanie policajnej autority, povoľujúce väčšiu dôveru nižším úradníkom/policajtom, a očakávať od nich viac iniciatívy. 

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte sekretariát Rady vlády SR pre prevenciu kriminality na: TA.13G4@S1F3LS2.SLKYD@.

Podrobnejšie informácie nájdete v dokumentoch na stiahnutie.

 
 
 
 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz