Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. jún 2024, štvrtok
 

Tradičné rómske hodnoty sú predpokladom úspechu projektov v rómskych komunitách

08. 04. 2015

romovia-zeny

Dňa 8. apríla si pripomíname Medzinárodný deň Rómov. Tento deň si verejnosť pripomína na počesť  1. svetového kongresu Rómov v Orphingtone pri Londýne, na ktorom sa začali písať dejiny sebauvedomenia Rómov a posilňovania hrdosti na rómstvo.  Rómstvo, v rómčine Romipen, znamená byť hrdým na to, že som Róm, na svoj pôvod a na svoje korene. Rómstvo je vyjadrením tradičných rómskych hodnôt – slušnosti a vzťahu k rodine.    

Je dôležité, aby sme v našich rómskych rodinách uchovávali aj v skromných podmienkach rómske zvyky a tradičné hodnoty – úctu k starším, lásku k deťom a súdržnosť v rodine. Sú hodnotovým základom, na ktorom môžeme stavať aj pri realizácii programov, ktoré navrhuje a do praxe uvádza v spolupráci s orgánmi verejnej správy a mimovládnymi organizáciami Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Aj vďaka pravým rómskym hodnotám môžu byť naše projekty úspešné a efektívne. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v tomto roku bude pokračovať v zavedení systémových zmien v oblasti školstva a bývania. Budeme pokračovať vo vysporiadaní pozemkov v Krásnohorskom Podhradí a v ďalších obciach. V spolupráci s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR pripravujeme koncepciu prestupného bývania pre sociálne odkázané osoby. Rómovia ako aj ostatní obyvatelia tejto krajiny sa nemôžu dostať k pozemkom a bytom zdarma. Budú musieť platiť včas a zodpovedne nájomné, dodržiavať stanovené pravidlá a podieľať sa na výstavbe svojich príbytkov.

Romovia
Splnomocnenec Peter Pollák medzi rómskymi obyvateľmi

Budúcnosť patrí deťom, a preto pripravujeme návrh legislatívy, ktorou by sa zaviedla povinnosť pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia navštevovať materskú školu od útleho veku. Rodičia týchto detí budú  mať povinnosť podporovať deti aj v celodennom vzdelávaní na základnej škole.  Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity plánuje o svojich zámeroch rokovať a spolupracovať s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.  Len vzdelanosť dostane Rómov zo závislosti na sociálnom systéme. Som presvedčený o tom, že táto investícia sa vráti spoločnosti už o ďalšiu generáciu. Zaviesť opatrenia zamerané na vzdelávanie Rómov nie je nemožné, ak politici prejavia vôľu riešiť problémy všetkých svojich občanov, pretože tento problém sa netýka výlučne len Rómov. Chudoba ľudí žijúcich v rómskych komunitách má dopad na väčšinové obyvateľstvo, ktorá žije v ich blízkosti.

Medzinárodný deň Rómov sa môže stať nielen dňom, kedy si opätovne rok čo rok pripomíname historické udalosti spred viac ako štyridsiatich rokov, ale dňom, kedy odhodlanie a odvaha účastníkov orphingtonského kongresu pri zaradení Rómov do histórie ľudstva, môže byť motiváciou pre nový začiatok pozitívnych zmien  v chudobných rómskych osadách.

Rómom pri príležitosti tohto výnimočného dňa želám, aby nepociťovali hanbu za príslušnosť k rómskej národnostnej menšine. Želám im, aby boli hrdí na to, že sú Rómovia. Tento deň je venovaný nielen rómskemu obyvateľstvu, ale aj všetkým tým, ktorí na ceste za zlepšením  spoločenského, politického a sociálneho postavenia kráčajú spolu s  nami – Rómami a pomáhajú nám pri presadzovaní zámerov, ktoré sú v prospech Rómov a celého Slovenska.   

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov usporadúva v spolupráci s Rozhlasom a televíziou Slovenska galavečer Amaro Džives – Náš deň, ktorý v priamom televíznom prenose vysiela dňa 8. apríla 2015 na programovom okruhu Dvojka. V rámci tohto programu budú cenou splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity ROMIPEN ocenené 3 osobnosti, ktoré sa zaslúžili o zlepšenie vzťahov medzi Rómami a majoritným obyvateľstvom a  o politické, vzdelanostné a kultúrne pozdvihnutie Rómov.

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity si 8. apríl - Medzinárodný deň Rómov pripomenie aj organizovaním ďalších podujatí. V Spišskej Novej Vsi sa organizuje spoločné darovanie krvi – „Rómska kvapka krvi“ a v obci Bystré sa otvára nové komunitné centrum, ktoré vzniklo  s podporou splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.

 

Peter Pollák, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz