Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. jún 2023, pondelok
 

Trnavskí archivári pripravili skvelú výstavu pri príležitosti 150. výročia Dobrovoľného hasičského zboru v Trnave

29. 11. 2018

trnava-dobrovolni-vystava-hasici-ilustr

Štátny archív MV SR v Trnave, Dobrovoľný hasičský zbor Trnava – centrum a Mesto Trnava pozývajú všetkých záujemcov na vernisáž výstavy BOHU NA SLÁVU, BLÍŽNEMU NA POMOC. 150 rokov Dobrovoľného hasičského zboru v Trnave, ktorá sa uskutoční 30. novembra 2018 o 11.30 hodine v priestoroch trnavského archívu na Štefánikovej ulici 7.

V novembri 2018 si Trnava pripomína 150. výročie založenia Dobrovoľného hasičského zboru v Trnave. Pred jeho vznikom patrilo hasenie a prevencia požiarov do kompetencie mesta. Nezastupiteľnú pozíciu pri ňom mali cechy, ktoré sa objavujú vo všetkých požiarnych poriadkoch.

Trnavskí dobrovoľní hasiči

Ich privilegované postavenie sa však v priebehu 19. storočia stávalo prežitkom, ktorý bránil v rozvoji remesiel a priemyslu, čo spôsobovalo úpadok cechov. Aby sa obyvatelia mesta chránili pred stále hroziacim nebezpečenstvom požiaru, založili na návrh Kajetána Zandla v roku 1848 v Trnave občiansku stráž, podriadenú mestskému policajnému kapitanátu.

Pozvánka

Mala na starosti požiarnu bezpečnosť mesta a v lete stavala nočnú stráž. V období Bachovho absolutizmu boli spolky a dobrovoľné organizácie vnímané ako možnosť odporu voči Viedni. Uvoľňovanie pomerov, zavŕšené rakúsko-uhorským vyrovnaním, vyústilo v založenie prvého dobrovoľného hasičského zboru v roku 1866 v Šoprone a o rok neskôr aj v Bratislave.

Trnavskí dobrovoľní hasiči

Dňa 1. novembra 1868 na valnom zhromaždení schválil Trnavský dobrovoľný hasičský zbor v Trnave svoje stanovy, ktoré na zasadnutí 4. novembra 1868 schválilo mestské zastupiteľstvo.

Dejiny dobrovoľného hasičského zboru v Trnave od jeho založenia je možné podrobne dokumentovať z archívneho fondu, ktorý je uložený v Štátnom archíve v Trnave. Má rozsah 6,36 bm a obsahuje dokumenty z rokov 1868 – 2010

V roku 1868 bol položený základný kameň tradície, ktorá pretrvala doteraz. Bola postavená na myšlienke ochrany zdravia a majetku blížnych pred ohňom, vodou a inými živlami, často aj s nasadením vlastného života. Nositeľom tejto myšlienky je aj tradičné heslo dobrovoľných hasičov: „Bohu na slávu, blížnemu na pomoc!", ktoré sa stalo aj ústredným mottom a názvom výstavy.

Trnavskí dobrovoľní hasiči

Výstava prezentuje pomocou archívnych dokumentov a zbierkových predmetov 150 rokov organizovanej dobrovoľnej hasičskej ochrany v Trnave. Záujemcovia majú možnosť na výstave uvidieť napríklad zápis o schválení stanov zboru z magistrátnych protokolov mesta Trnava zo 4. 11. 1868, fotografie hasičov pôsobiacich v zbore zo 70. rokov 19. storočia, reklamné letáky s vyobrazením starej hasičskej techniky, pozvánky na plesy a podujatia hasičov z územia celého Rakúsko-Uhorska. Z vystavených zbierkových predmetov upriamujeme pozornosť na zástavu z roku 1922, hasičský strhávací hák, modely hasičských áut či diorámu trnavskej hasičskej stanice. Prezentované budú aj uniformy, hasičská literatúra, obrazy a portréty trnavských hasičov.

Dobový hasič

Súčasťou podujatia bude aj posvätenie novej hasičskej zástavy dobrovoľných trnavských hasičov. Slávnostnú atmosféru umocní hudobné vystúpenie žiakov Základnej umeleckej školy Mikuláša Schneidera-Trnavského pod vedením pani Vlasty Berkovej. Na príprave výstavy participovalo aj Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranné zboru v Trnave.

Dobový hasič

Výstava bude pre verejnosť sprístupnená do 30. apríla 2019.

Všetkých srdečne pozývame!

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz