Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. máj 2024, utorok
 

Upozornenie pre aktívnych používateľov elektronického podpisu na občianskom preukaze

22. 09. 2022

op-obciansky-eid-klientnovy3

Ministerstvo vnútra sprístupnilo novú verziu aplikácie eID klient, ktorá upozorňuje používateľov elektronických občianskych preukazov, že  najneskôr v posledný deň tohto roka im budú zrušené platné kvalifikované certifikáty pre elektronický podpis. Rezort tak pokračuje v informovaní o potrebe výmeny občianskych preukazov pre minimálne 30 000 ľudí na Slovensku, ktorí aktívne využívajú na svojom občianskom preukaze elektronický podpis.

Týka sa to len držiteľov občianskych preukazov vydaných do 20. júna 2021. Od 21. júna 2021 totiž ministerstvo vnútra vydáva občianske preukazy /a  povolenia na pobyt cudzinca/ s novým čipom.  Dovtedajšiemu čipu /Smart Card Atos CardOS V5.0 QES EAC V1.0 version V1.0./ totiž v júni 2021 skončila 5-ročná certifikácia ako kvalifikovaného zariadenia pre elektronický podpis. Na základe rozhodnutia NBÚ ich však na elektronické podpisovanie možno používať do 31. decembra 2022.

Po tomto dátume už nebude možné týmto občianskym preukazom vyhotovovať kvalifikovaný elektronický podpis.

Oznamovacie okno aplikácie eID klient

Oznamovacie okno aplikácie eID klient

Rezort vnútra tiež proaktívne a preventívne informuje, že môže nastať problém s overením kvalifikovaných podpisov vytvorených s takýmito certifikátmi pred ich zrušením v prípade, že k podpisu nebola pripojená kvalifikovaná časová pečiatka. Viac informácií o platnosti a overiteľnosti podpisov nájdete na https://www.slovensko.sk/sk/eid/_peciatka.

Funkcionalita prihlasovania do informačných systémov verejnej správy však týmto nie je dotknutá, čiže do elektronickej schránky na www.slovensko.sk bude možné sa aj naďalej prihlasovať. Ak teda nepoužívate elektronický podpis, nič sa pre vás nemení, občiansky preukaz môžete aj naďalej používať na prihlasovanie a, samozrejme,  aj klasickým spôsobom na preukazovanie totožnosti. 

Ako postupovať?

Platnosť certifikátov v čipe občianskeho preukazu si skontrolujte pomocou aplikácie eID klient /v časti „Nastavenia-Certifikáty“/

Ak si želáte vyhotovovať kvalifikovaný elektronický podpis pomocou  občianskeho preukazu, ktorý bol vydaný do 20. júna 2021, je potrebné požiadať o jeho výmenu na ktoromkoľvek oddelení dokladov. Následne je potrebné požiadať o vydanie nového kvalifikovaného certifikátu buď osobne na oddelení dokladov ihneď pri prevzatí nového dokladu alebo neskôr online z domu prostredníctvom aplikácie eID klient /trvá to asi 15 minút/.

Pre možnosť autorizácie všetkých úkonov po uplynutí platnosti certifikátov odporúčame výmenu OP.

Pre všetkých, ktorí požiadajú o nový občiansky preukaz z dôvodu vypršania platnosti certifikátov, bude  výmena bezplatná. Na základe parlamentom schválenej novely zákona o e-Governmente  sa upustí od zaplatenia správneho poplatku za vydanie OP z dôvodu, ktorý nenastal na strane občana. Tento prínos budú môcť využiť všetci dotknutí občania nadobudnutím účinnosti novely zákona o e-Governmente dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov, tzn. najneskôr 15. októbra 2022.

Ak elektronicky podpisujete len niektoré úkony, nie je potrebné občiansky preukaz meniť. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR pripravuje vyhlášku o uznaných spôsoboch autorizácie, čo umožní autorizovať vybrané úkony aj s dokladom vydaným do júna 2021. Ak pristúpite na túto alternatívu, bude nutné získať iný typ kvalifikovaného certifikátu – osobne na oddelení dokladov a samozrejme aj z pohodlia domova cez aplikáciu eID klient.

Zoznam vybraných úkonov ako aj bližšie informácie o príprave vyhlášky budú postupne zverejňované na Ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk.

Biometrické doklady

Ministerstvo vnútra zároveň pripravuje spustenie vydávania občianskych preukazov s biometriou podľa nariadenia EÚ č. 2019/1157 o posilnení zabezpečenia preukazov totožnosti občanov Únie a dokladov o pobyte vydávaných občanom Únie a ich rodinným príslušníkom vykonávajúcim svoje právo na voľný pohyb. Používateľom, ktorí nepotrebujú vyhotovovať kvalifikovaný elektronický podpis bezodkladne,  odporúčame počkať na tento nový typ občianskeho preukazu, ktorý okrem nového dizajnu prinesie aj možnosť bezkontaktnej komunikácie.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz