Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. jún 2024, sobota
 

Úprava právnych vzťahov pri pozastavených živnostiach

18. 03. 2013

manager-ruka-ilustr

Odbor živnostenského podnikania sekcie verejnej správy MV SR upozorňuje podnikateľskú obec na úpravu dĺžky obdobia  pozastavenia prevádzkovania živnosti. (Zákon  č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu  novelizoval zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) -  § 57 ods. 6 a  §80s ods. 3).   

Podnikatelia, u ktorých bolo do 31. mája 2010 rozhodnuté o pozastavení prevádzkovania živnosti, si majú upraviť dĺžku obdobia pozastavenia živnosti na zákonom určené maximálne 3 roky, inak im uplynutím tejto doby pozastavené živnostenské oprávnenie zanikne. „Týmto chceme pripomenúť samostatne zárobkovo činným osobám s pozastavenou živnosťou, že sa blíži termín uplynutia troch rokov stanovených novelou živnostenského zákona, dokedy je možné túto úpravu vykonať“  upozorňuje Ing. Ján Dutko, riaditeľ odboru živnostenského podnikania Sekcie verejnej správy.

Na túto skutočnosť bude podnikateľská obec upozornená aj prostredníctvom jednotlivých obvodných (živnostenských) úradov.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz