Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. apríl 2024, nedeľa
 

Úrad inšpekčnej služby má za sebou významné úspechy

19. 11. 2019

paragraf

Úrad inšpekčnej služby, ktorý bol zriadený 1. februára 2019 ako osobitná súčasť Policajného zboru s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky, dosiahol za deväť mesiacov svojho pôsobenia viaceré úspechy. Svedčí to o správnosti rozhodnutia o zriadení úradu, ako aj o jeho nezávislosti.

Aj napriek útokom a spochybňovaniam nezávislosti Úradu inšpekčnej služby zo strany niektorých má inšpekcia za sebou významné výsledky vo vyšetrovaniach  mnohých ostro sledovaných prípadov, ktoré traumatizujú spoločnosť. Úrad inšpekčnej služby je dôkazom toho, že spravodlivosť dostihuje nielen bežných občanov a radových príslušníkov Policajného zboru, ale aj funkcionárov,“ uviedla ministerka vnútra Denisa Saková.

Do pôsobnosti Úradu inšpekčnej služby začalo od jeho vzniku patriť aj vyšetrovanie a skrátené vyšetrovanie trestných činov príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže a od 1. januára 2020 bude v jeho pôsobnosti aj vyšetrovanie a skrátené vyšetrovanie trestných činov colníkov v rozsahu vymedzenom Trestným zákonom a poriadkom.

Úrad inšpekčnej služby

S prácou príslušníkov Úradu inšpekčnej služby som spokojný. Zriadenie úradu ako osobitnej a nezávislej zložky im z môjho pohľadu ešte viac rozviazalo ruky v ich činnosti. Z mojej strany majú zelenú vo všetkých smeroch, kým svoju prácu robia v súlade so zákonom,“ povedal riaditeľ Úradu inšpekčnej služby plk. JUDr. Adrián Szabó.


Práca príslušníkov inšpekčnej služby vo viacerých prípadoch viedla k obvineniu nielen tzv. radových policajtov, ale aj vedúcich pracovníkov a príslušníkmi úradu získané informácie bolo možné využiť aj pri vyšetrovaní iných prípadov. Vyšetrovateľ útvaru inšpekcie Úradu inšpekčnej služby napríklad vzniesol obvinenie osobám za prípravy úkladných vrážd dvoch prokurátorov a advokáta. Tým istým osobám, ktoré už boli väzobne trestne stíhané za vraždu novinára a ďalších osôb. Vec bola skutkovo náročná na dokazovanie a informácie získané príslušníkmi útvaru inšpekcie Úradu inšpekčnej služby počas vyšetrovania boli využité aj v iných trestných konaniach.

  • Medzi ďalšie úspechy, ktoré úrad dosiahol, patrí vznesenie obvinenia príslušníkovi Policajného zboru zastávajúcemu riadiacu funkciu na základnom útvare Policajného zboru a ďalším dvom civilným osobám za to, že naplánovali a vykonali lúpežné prepadnutie podnikateľa. Závažnosť konania spočívala aj v tom, že pri lúpežnom prepadnutí použili originálnu výstroj a výzbroj Policajného zboru. Počas samotného vyšetrovania boli získane informácie k ďalšej trestnej činnosti spáchanej týmto príslušníkom Policajného zboru.
  • Obvinenie neminulo ani príslušníka Policajného zboru zastavujúcemu riadiacu funkciu na jednom z Krajských riaditeľstiev Policajného zboru za zločin prijímania úplatku v súbehu so zločinom zneužívania právomoci verejného činiteľa a za zločin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, pričom skutky spáchal formou účastníctva so svojou manželkou. Dokazovanie vzhľadom na jeho rozsah prebieha aj v súčasnej dobe, pričom niektoré osoby, ktoré úplatky dávali, sú už právoplatne odsúdené v samostatných konaniach.
  • Vyšetrovanie trestného činu prijímania úplatku aj v ďalších prípadoch Úrad inšpekčnej služby ukončil vznesením obvinenia. V jednom z nich bolo vznesené obvinenie príslušníkom obvodného oddelenia Policajného zboru jedného z Okresných riaditeľstiev Policajného zboru za trestný čin spáchaný formou spolupáchateľstva a zločin prijímania úplatku spáchaný formou spolupáchateľstva za to, že po kontrole civilnej osoby, ktorej konanie zakladalo podozrenie zo spáchania trestných činov, resp. priestupku, si od tejto osoby vyžiadali a prijali úplatok, pričom následne toto podozrenie nijakým spôsobom nezadokumentovali.
  • V druhom prípade obvinil vyšetrovateľ príslušníkov Policajného zboru Okresného riaditeľstva Policajného zboru za zločin prijímania úplatku v súbehu s prečinom zneužívania právomoci verejného činiteľa. Tí si od osoby podozrivej z trestného činu kupliarstva vypýtali úplatok za to, že nebudú ďalej riešiť jeho trestnoprávne aktivity. Posun dosiahli vyšetrovatelia odboru boja proti korupcii a organizovanej kriminalite Úradu inšpekčnej služby aj v prípade vyšetrovania tzv. lustrácií. V súvislosti s lustráciou nebohého novinára Jána Kuciaka bol zadržaný P. V. pre podozrenie zo spáchania prečinu zneužívania právomocí verejného činiteľa v jednočinnom súbehu s prečinom neoprávneného nakladania s osobnými údajmi. Týchto skutkov sa mal dopustiť ako riadiaci pracovník zastávajúci dôležitú funkciu. Vyšetrovateľ ho z uvedených skutkov obvinil. V tejto súvislosti boli spolu s ním zadržaní ďalší dvaja policajti. Títo obvineniu zatiaľ nečelia. Po vykonaní potrebných úkonov boli všetky tri osoby prepustené.
  • Niekoľkoročné, komplikované a rozsiahle vyšetrovanie týkajúce sa ďalšieho riadiaceho pracovníka sa vyšetrovateľovi úradu taktiež podarilo doviesť do úspešného konca. V súvislosti so zločinom prijímania úplatku a prečinom zneužívania právomoci verejného činiteľa obvinil vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby 49-ročného muža, ktorý sa týchto skutkov dopustil nielen ako príslušník PZ, ale aj ako vysoko postavený funkcionár. Prípadom sa už zaoberá Úrad špeciálnej prokuratúry, ktorému vyšetrovateľ predložil spis na ďalšie konanie spolu s návrhom na podanie obžaloby na obvineného.

Každé úspešne ukončené vyšetrovanie alebo preverovanie vykonané Úradom inšpekčnej služby je ďalším z krokov, ktoré je potrebné urobiť, aby zbory patriace do vyšetrovacej kompetencie úradu boli funkčnými zložkami, chrániacimi životy ľudí a ich práva, budujúcimi dôveru občanov a plniacimi poslanie, ktoré im vyplýva zo zákona.

Inšpekčná služba v novembri 2019 oslávi 25. výročie svojho vzniku a fungovania.

 Prečítajte si tiež:

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz