Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. október 2021, nedeľa
 

Úspešná premiéra seminára o fungovaní slovenskej verejnej správy pre predstaviteľov Slobodného štátu Bavorsko

03. 07. 2015

Prednáška o štruktúre a fungovaní verejnej správy v SR, vedúca oddelenia územnej samosprávy a zahraničných vzťahov MV SR Monika Filipová

Ako ambiciózne a úspešné bolo vyhodnotené prvé spoločné stretnutie predstaviteľov slovenskej štátnej správy, miestnej štátnej správy a samosprávy s bavorskou delegáciou, ktorá sa za podpory TSK konala v Trenčianskom kraji v dňoch 29. júna – 2. júla.  Zástupcovia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky prvýkrát počas dvadsaťročnej spolupráce  hostili na území Slovenska  predstaviteľov Slobodného štátu Bavorsko. 

Recipročná spolupráca formou viacdenného seminára zloženého z prednášok a prezentácií vybraných obcí, miest a úradu miestnej štátnej správy, samosprávy ako aj lokálnych projektov v oblasti medziobecnej spolupráce, revitalizácie, podpory miestneho podnikania a využitia prostriedkov EÚ na podporu rozvoja  je výsledkom dlhoročného úsilia. „Sme radi, že po viacerých návštevách slovenských zástupcov samosprávy a miestnej štátnej správy v Bavorsku, kde sme si mohli vymeniť skúsenosti v oblasti efektívneho fungovania územnej samosprávy,  môžeme aj my byť prvýkrát hostiteľmi a prezentovať naše lokálne reálie a úspešné projekty bavorským partnerom,“ uviedla Monika Filipová zo Sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra.  

Zástupcovia bavorského štátneho ministerstva vnútra, člen vládnej rady Vlády stredného Franska a vybraní starostovia obcí sa v pondelok podvečer stretli s primátorom mesta Trenčín Richardom Rybníčkom. Okrem predstavenia mesta a jeho najvýznamnejších projektov v oblasti zlepšenia stavu komunikácií sa následná diskusia týkala rozdelenia kompetencií medzi samosprávou, vyšším územným celkom a štátom ako aj financovania a systému prerozdelenia daní v samospráve.

V utorok ráno bola delegácia slávnostné prijatá predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslavom Baškom. Ten ocenil, že sa toto podujatie koná v pútavom a pestrom Trenčianskom kraji a po predstavení TSK,  jeho kompetencií,  spolupráce s občanmi a projektu vážskej cyklotrasy v následnej diskusii rezonovala téma stredného školstva, ktorú pokladá župan za jednu z prioritných osí rozvoja kraja.

V ďalšej časti vystúpila Monika Filipová, vedúca oddelenia územnej samosprávy a zahraničných vzťahov na MV SR so všeobecným  prehľadom fungovania a organizácie verejnej správy Slovenskej republiky s dôrazom aj na proces decentralizácie štátnej správy na Slovensku. Vo svojej prezentácii Filipová vyzdvihla najmä význam duálneho modelu verejnej správy, čiže oddelenie samosprávy od štátnej správy, vysvetlila základné administratívne a správne členenie verejnej správy, rozdelenie pôsobností medzi štátnou správou a samosprávou ako aj systém financovania samosprávy. Tiež sa venovala aj téme práve prebiehajúcej reformy verejnej správy ESO, ktorá je po dlhej dobe prvou významnou reformou s dôrazom na zjednodušenie systému miestnej štátnej správy a zlepšenie verejných služieb občanom. „Práve tento rok oslavuje Slovensko 25. výročie skutočného fungovania samosprávy, pričom toto významné jubileum nielen vyjadruje jej význam, ale aj otvára priestor na zhodnotenie jeho doterajšieho vývoja a súčasného stavu. Zároveň je to aj príležitosť pre všetkých nás – či už občanov, štát alebo zástupcov samospráv, aby sme otvorene diskutovali aj o jej nedostatkoch a priestoroch na zlepšenie,“ zdôraznila Monika Filipová.

Následne sa delegácia presunula do priestorov Okresného úradu Trenčín, kde sa viac dozvedeli o fungovaní miestnej štátnej správy. Prednosta OÚ Trenčín Štefan Bohúň stručne predstavil hosťom súčasnú štruktúru a organizáciu okresného úradu aj v kontexte prebiehajúcej reformy ESO. Na úrovni miestnej štátnej správy došlo k integrácii špecializovaných úradov a aktuálne sa buduje sieť klientskych centier na úrovni okresov, kde si občania pod jednou strechou vybavia postupne komplet agendu štátnej správy rýchlo a moderne. 

Na obecnom úrade v Trenčianskej Turnej bolo ako projekt v oblasti medziobecnej spolupráce predstavené združenie obcí Mikroregión Inovec. V rámci návštevy Domova sociálnych služieb v Adamovských Kochanovciach sa účastníci delegácie zaujímali o mieru podpory procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb na Slovensku a navzájom zdieľali skúsenosti.

Pre posledný informačný blok sa delegácia presunula historickou 106-ročnou električkou do Trenčianskych Teplíc. Po informačnom bloku  o fungovaní a víziách tohto kúpeľného od primátora Štefana Škultétyho mali hostia možnosť v jeho sprievode navštíviť aktuálne rekonštruované legendárne kúpalisko Zelená žaba a kúpeľný dom Hammam v exotickom tureckom štýle ako príklady podpory turizmu.

V stredu bola slovensko-bavorská delegácia prijatá v duchu miestnych tradícií starostkou Uhrovca Zuzanou Máčekovou. Súčasťou výkladu o fungovaní obce bola aj prehliadka rodného domu významných Slovákov Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka ako aj miestneho múzea.

Prehliadka zmodernizovaného námestia po takmer polstoročí ako aj zrekonštruovanej dobrovoľnej hasičskej zbrojnice a miestnej pálenice boli po slávnostnom prijatí starostom obce Lehota pod Vtáčnikom Jánom Cipovom ďalším bodmi programu návštevníkov.

V ďalšom bloku programu sa stretli členovia slovensko-bavorskej delegácia so starostami obce Veľká Čausa Dušanom Ďurdinom a Malá Čausa Petrom Vidom. Po stručnom  predstavení histórie, míľnikov a súčasných reálií obcí delegácia navštívila miestnu firmu rodiny Kollárovej podnikajúcu v oblasti stolárstva a chovu zvierat.

Posledná časť programu sa konala v Handlovej, primátor Rudolf Podoba previedol návštevníkov stručnou históriou tohto banského mesta ako aj samotným múzeom uhoľného baníctva a EKO dielničiek. 

Trojdňový seminár slávnostne uzavreli jeho účastníci večerou v Bojniciach aj za účasti generálnej riaditeľky Sekcie hospodárskej spolupráce  Dagmar Repčekovej z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, pričom sa zhodli v tom, že koncept slovensko-bavorskej spolupráce sa nielen rozširuje a upevňuje, stáva sa  čoraz viac produktívnym pre obe strany a pretavuje sa do priateľských vzťahov.      

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz