Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. október 2022, utorok
 

V Michalovciach zasadala Slovensko-ukrajinská medzivládna komisia pre cezhraničnú spoluprácu

09. 06. 2011

Podpis Ukrajina

V dňoch 8. a 9. júna 2011 sa v Michalovciach uskutočnilo 9. zasadnutie Slovensko-ukrajinskej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu. Na začiatku rokovania komisia zhodnotila situáciu v udeľovaní víz ukrajinským občanom. Slovenská strana konštatovala, že v roku 2009 počet žiadateľov z ukrajinskej strany stagnoval, v roku 2010 sa však zvýšil o 15 percent. Ide najmä o vydávanie víz na letnú a zimnú turistiku. Podľa ukrajinskej strany došlo vo vízovej oblasti k podstatnému uľahčeniu, skráteniu termínu vydávania víz a harmonizácii celého systému.

Ďalšou témou rokovania bol návrh na zmenu zmluvy medzi SR a Ukrajinou o malom pohraničnom styku, upravujúcej špeciálny režim pravidelného prekračovania štátnej hranice v pohraničných regiónoch s cieľom pobytu v pohraničnej oblasti zo sociálnych, kultúrnych, hospodárskych a rodinných dôvodov. Návrh je v štádiu vnútroštátnych schvaľovacích procesov, schválila ho vláda. Predpokladá sa skrátenie lehoty na vydanie povolenia zo 60 na 30 dní a predĺženie doby neprerušeného pobytu z 30 na 90 dní v rámci 180 dní. Najväčším prínosom je oslobodenie od poplatku 20 EUR pri vydaní, čím sa oproti súčasnosti systém vydávania povolení zjednoduší. Slovenská republika je vôbec prvou krajinou, ktorá plánuje zrušiť tento poplatok, ostatné krajiny na vonkajšej schengenskej hranici ho stále vyžadujú. Toto považujem za veľmi významný príspevok k zefektívneniu a zintenzívneniu stykov občanov v prihraničných oblastiach“, povedal štátny tajomník MV SR Maroš Žilinka. Komisia vyslovila podporu uzavretiu tejto zmluvy, k podpisu ktorej by malo dôjsť pri návšteve prezidenta Ukrajiny na Slovensku v júni tohto roku.

Ďalším bodom programu bol návrh na otvorenie cestného hraničného priechodu Ulič – Zabroď. Tento projekt bol posúdený komplexne a slovenská strana vypracovala analýzu súčasného stavu hraničných priechodov na vonkajšej hranici EU s Ukrajinou. Na zasadnutí bolo prezentované stanovisko slovenskej časti komisie, ktoré odporúča zvýšiť priepustnosť existujúcich hraničných priechodov, osobitne priechodu Ubľa–Malij Bereznij. Ako uviedol štátny tajomník, „slovenské štátne orgány nepočítajú s výstavbou tohto hraničného priechodu a za prvoradé považujú naplnenie medzinárodno-právnych záväzkov vyplývajúcich z dohody medzi vládou SR a Kabinetom ministrov Ukrajiny o výstavbe cestného hraničného priechodu Čierna – Solomonovo."

Na hornej snímke štátny tajomník MV SR Maroš Žilinka a minister pre mimoriadne situácie Ukrajiny Viktor Ivanovič Baloga podpisujú Protokol zo zasadnutia Komisie.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz