Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. máj 2024, pondelok
 

V regiónoch vytvoríme tisícky nových miest pre škôlkarov

30. 10. 2015

IMRK skolky

Rezort vnútra pomôže obciam s rozširovaním kapacít škôlok. Tisícky nových miest pre škôlkarov v predškolských zariadeniach vzniknú v regiónoch, kde žijú spolu kultúrne zmiešané komunity. Inkluzívnym vzdelávaním chce rezort vnútra podporiť aj odstraňovanie segregácie detí z marginalizovaných rómskych komunít vo vzdelávaní a umožniť všetkým deťom lepší štart. Pomoc obciam prichádza prostredníctvom dnes vyhlásenej výzvy vďaka operačnému programu Ľudské zdroje. Na výstavbu alebo rekonštrukciu škôlok vyčlenil rezort vnútra 58 miliónov Eur.

Veľa obcí trpí nedostatkom miest v škôlkach

Každoročným problémom mnohých rodičov po celom Slovensku je umiestňovanie svojich detí do predškolských zariadení. Zákon ukladá škôlkam povinnosť zabezpečiť deťom predškolské vzdelávanie iba v poslednom roku pred nástupom do základnej školy. Preto rodičia mladších škôlkarov, na ktorých kapacitne zariadenia pri ich bydliskách nestačia, musia hľadať náhradné riešenia v podobe súkromných škôlok a iných alternatív, čo ich stojí nemalé finančné prostriedky. Rodiny žijúce na okraji spoločnosti si takéto riešenia nemôžu dovoliť vôbec. Ďalším problémom, ktorému čelí Slovensko a na ktorý upozorňuje  aj Európska komisia, je úroveň dostupnosti vzdelávania pre deti so špeciálnymi potrebami a z marginalizovaných rómskych komunít. Spoločným cieľom je preto okrem zvyšovania kapacít a posilňovania kvality vzdelávacích programov aj odstránenie diskriminácie v ich prístupe k predškolskému vzdelávaniu.

Rezort vnútra podporí predškolské vzdelávanie detí

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ktorú ministerstvo vnútra vyhlásilo 30. októbra 2015, by mala pomôcť s riešením oboch problémov. Podporené z nej budú projekty miest a obcí, zamerané na rozšírenie kapacít škôlok, buď výstavbou nových objektov alebo rekonštrukciou existujúcich budov. Pomoc vo výške 58 miliónov Eur je spolufinancovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Finančné prostriedky sú určené najmä tým obciam a mestám, v ktorých okrem majoritnej spoločnosti žijú aj rómske komunity. „Prostredníctvom projektov podporíme navýšenie kapacít škôlok v regiónoch. Zhruba tretina nových miest bude určená pre deti z rómskych komunít, zvyšok kapacity bude k dispozícii všetkým záujemcom. V takýchto zariadeniach budú môcť pôsobiť špeciálni pedagógovia a asistenti učiteľa, ktorých podporu dnes podľa dostupných prieskumov väčšina Slovákov vo vzdelávacom systéme oceňuje,“ povedal podpredseda vlády a minister vnútra Robert Kaliňák.

Škôlky budú mať tisíce nových miest

Rezort vnútra, ktorý je sprostredkovateľským orgánom pre operačný program Ľudské zdroje, plánuje týmto spôsobom podporiť zhruba 200 škôlok z Trnavského, Trenčianskeho, Nitrianskeho, Žilinského, Banskobystrického, Prešovského a Košického kraja. V siedmich krajoch sa tak v najbližších rokoch vytvoria tisícky nových miest pre deti. „Dostupnosť predškolského vzdelávania už v rannom veku je jedným z predpokladov úspešného štartu detí. Obzvlášť dôležitá je pre posilnenie šancí detí z marginalizovaných rómskych komunít na začlenenie do spoločnosti a zlepšenie kvality ich života. Významnú rolu zohráva dostupnosť starostlivosti o deti aj pri zvyšovaní šancí rodičov nájsť a udržať si zamestnanie. Výstavba a rekonštrukcia škôlok zároveň vytvorí nové pracovné príležitosti aj pre dlhodobo nezamestnaných ľudí v regiónoch,“ povedala Rut Erdélyiová, generálna riaditeľka sekcie európskych programov Ministerstva vnútra SR.

Prvé projekty budú vyhodnotené už začiatkom budúceho roka

Prvé kolo posudzovania doručených žiadostí k otvorenej výzve prebehne vo februári budúceho roka,  ďalšie kolá hodnotenia prebehnú v apríli a júni 2016 a následne v intervale 2 mesiacov. Prijímateľ, teda mesto alebo obec bude zo svojich zdrojov spolufinancovať projekt vo výške 5 %. Oprávnenými aktivitami sú výstavba predškolských a rekonštrukcia predškolských zariadení s dôrazom na rozšírenie kapacity a vytvorenie  podmienok pre inkluzívne vzdelávanie v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Viac informácií nájdete na http://www.minv.sk/?aktualne-vyzvy-2

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz