Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. november 2023, štvrtok
 

V Tatranskej Lomnici zasadala slovensko-poľská medzivládna cezhraničná komisia

14. 12. 2017

sr-polsko-cezhranicna-komisia-december2017 (2)

V poradí 22. zasadnutie slovensko – poľskej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu sa v dňoch 12.-13. decembra 2017 uskutočnilo v Tatranskej Lomnici vo Vysokých Tatrách. Predseda slovenskej časti komisie štátny tajomník MV SR Rudolf Urbanovič  na úvod privítal a predstavil novú predsedníčku poľskej časti komisie, ktorou je pani Renata Szczech.

Program a zameranie 22. zasadnutia komisie vychádzalo z odporúčaní minuloročného zasadnutia komisie, ktoré sa uskutočnilo v meste Rzeszow v Poľskej republike, ako aj z aktivít realizovaných počas uplynulého roka.

Zasadnutie komisie

„Slovensko – poľská medzivládna komisia pre cezhraničnú spoluprácu pôsobí najmä prostredníctvom svojich stálych pracovných skupín. Vďaka ich úspešnej činnosti je naša bilaterálna spolupráca kvalifikovaná a odborná. Experti z rôznych odborov sa pravidelne v priebehu celého roka stretávajú a zaoberajú riešením aktuálnych problémov. Plnia tiež úlohy, ktoré vyplynuli zo záverov prijatých na zasadnutiach komisií," priblížil štátny tajomník MV SR Rudolf Urbanovič.

Renata Szczech a Rudolf Urbanovič

V Tatranskej Lomnici bol priestor venovaný zástupcom pracovných skupín z oblasti cezhraničnej dopravy, hospodárskej spolupráce, práce a sociálnej politiky, spolupráce územných samospráv ako aj vzájomnej pomoci pri katastrofách.

„Venovali sme sa aj aktuálnemu pokračovaniu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko - Slovenská republika. V závere rokovania si vymenili aktuálne informácie obchodné komory o prioritách diaľničnej infraštruktúry medzi Slovenskom a Poľskom a predstavené bolo aj pokračujúce partnerstvo v rámci Slovensko – poľskej cezhraničnej spolupráce Euroregiónu Tatry," dodal Rudolf Urbanovič.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz