Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. máj 2024, sobota
 

Verejné pripomienkovanie dokumentácie k projektu "Bezpečnostné, monitorovacie a certifikačné centrum (BMCC) MDR - Služby riadenia kybernetických bezpečnostných incidentov"

26. 09. 2022

serversdecember2019

Ministerstvo vnútra ako prijímateľ prostriedkov z OP Integrovaná štruktúra sprístupňuje na verejné pripomienkovanie dokumentáciu k projektu Bezpečnostné, monitorovacie a certifikačné centrum (BMCC) MDR - Služby riadenia kybernetických bezpečnostných incidentovZámerom navrhovaného riešenia je vybudovanie takých spôsobilostí v oblasti reaktívnej bezpečnosti, ktoré naplnia legislatívne povinnosti, záväzné ciele a potreby MV SR v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Realizáciou projektu bude dosiahnuté zlepšenie schopnosti monitorovania, detekcie a reakčných služieb, ktoré majú za cieľ aktívne odhaľovať pripravované a prebiehajúce bezpečnostné incidenty, ich riešenie, hlásenie a ďalšie spracovanie.

Bezpečnostné, monitorovacie a certifikačné centrum - MDR - Služby riadenia kybernetických bezpečnostných incidentov:

  • projekt je časťou programu na vybudovanie BMCC - bezpečnostného, monitorovacieho a certifikačného centra MV SR,
  • vytvorenie centra pre bezpečnostný monitoring, detekciu bezpečnostných incidentov a riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov, tzv. Security Operations Centra,
  • implementácia nástrojov na ochranu dát, dátových prenosov a komunikácie a nástrojov ochrany proti externým a interným hrozbám v IT prostredí MV SR.

Cieľové riešenie je zamerané na tieto kľúčové oblasti:

  • aktívne odhaľovanie pripravovaných a prebiehajúcich bezpečnostných incidentov,
  • riešenie, hlásenie a ďalšie spracovanie bezpečnostných incidentov.

Dokumentácia k projektu  

Pripomienky k projektovému zámeru zasielajte do 11. októbra 2022 prostredníctvom pripomienkového formulára na adresu TA.13G4@3GQ3S3PSJ.KLY2FL@.

 
 
 
 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz