Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. apríl 2024, nedeľa
 

Viac ako 600 obcí dostane protipovodňovú techniku

30. 03. 2015

foto povodne3

Zaliate cesty, popadané stromy a zatopené domy. To sú takmer každoročné trápenia obyvateľov a starostov v stovkách slovenských obcí. Na pomoc samosprávam prichádza ministerstvo vnútra, ktoré pre najviac postihované regióny nakúpi špeciálnu techniku z eurofondov za vyše 63 miliónov eur. 

 
Záplavy pravidelne spôsobujú obrovské škody

Prívalové vlny spôsobené silnými búrkami každoročne ohrozujú infraštruktúru obcí a majetok ich obyvateľov. Celková výška škôd spôsobených povodňami za posledných desať rokov presiahla sumu 702 miliónov eur. Hoci sa samosprávy v spolupráci so zásahovými zložkami Integrovaného záchranného systému v plnom nasadení snažia riešiť krízové situácie, následky záplav sú priveľké. Dôvodom je aj chýbajúca technika. „Chceme zabezpečiť, aby obce v ohrozených územiach mali k dispozícii technické vybavenie na okamžitú reakciu na povodne. Pripravili sme pre nich balíky prvej pomoci,“ uviedol minister vnútra Robert Kaliňák. Špeciálna technika bude financovaná prostredníctvom projektu Aktívne protipovodňové opatrenia, ktorý pripravilo Ministerstvo vnútra v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia. Projekt je financovaný z Kohézneho fondu prostredníctvom operačného programu Životné prostredie.

foto povodeň
 
V boji s povodňami pomôže obciam špeciálna technika

Uľahčiť obciam zvládanie krízových situácii v čase povodní majú balíky prvej pomoci pri povodniach. Ministerstvu vnútra na spomínaný projekt schválila Európska komisia vyše 63 miliónov eur. Už o niekoľko mesiacov tak starostovia najohrozenejších obcí dostanú k dispozícií niekoľko druhov čerpadiel, generátor elektriny, prenosné osvetlenie a protipovodňové bariéry. Vybavenie je ľahko prenosné pomocou prívesu, ktorý je tiež súčasťou balíka. „Práca s touto technikou je nenáročná a obce dostanú spolu s technikou aj potrebné vzdelávanie a tréning. Veríme, že sa im spolu so záchrannými zložkami podarí znížiť škody spôsobené povodňami vo svojich obciach,“ vysvetľuje Rut Erdélyiová, generálna riaditeľka sekcie európskych programov mnisterstva vnútra. Kľúčom pre výber obcí, ktorým je pomoc určená, je miera povodňového rizika ako aj podrobná analýza databázy zásahov hasičov a záchranárov.

Výrazne sa zvýši pripravenosť Slovenska na povodne

Zmierniť následky povodní má aj 12 regionálnych intervenčných balíčkov rozmiestnených do všetkých krajov na Slovensku, čím sa výrazne skráti čas a zvýši kvalita zásahu v postihnutej oblasti. Ďalším výstupom projektu budú dva národné moduly protipovodňovej ochrany tvorené kvalifikovanými jednotkami s moderným vybavením. „Budú pripravené zasiahnuť na celom území Slovenska aj v zahraničí. Takéto tímy vybavené špeciálnymi a vysokokapacitnými zariadeniami budú schopné zásahu v extrémnych situáciách“, dodáva Robert Kaliňák. Balíčky budú obsahovať člny, prečerpávacie systémy, vozidlá na evakuáciu obetí a prepravu záchranárov  v ťažkom teréne, kontajnery pre dlhodobé zásahy, mobilné palivové cisterny a čističky vody, separátor ropných produktov a techniku pre leteckých záchranárov a potápačov.

 foto povodeň


Rezort vnútra pripravuje lepšie riadenie mimoriadnych udalostí

Budovaniu odolnosti Slovenska voči katastrofám sa ministerstvo vnútra systematicky venuje aj naďalej v programovom období 2014-2020 ako sprostredkovateľský orgán operačného programu Kvalita životného prostredia. „Aby sme znížili negatívne dôsledky živelných pohrôm na našich občanov, budeme podporovať prevenciu a pripravenosť na mimoriadne udalosti“, povedal Rastislav Igliar, riaditeľ odboru adaptácie na klimatickú zmenu sekcie európskych programov ministerstva vnútra.
 
logo EUlogo OP ZP

Investícia do vašej budúcnosti.
Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho Kohézneho fondu.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz