Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. máj 2024, streda
 

Víťazné projekty v súťaži Európskej ceny za prevenciu kriminality v roku 2016 orientovanej na seniorov

17. 12. 2016

logo eucpn

Medzi posledné tohtoročné udalosti SK PRES patrili Zasadnutie Výkonného Výboru a Správnej Rady EUCPN, ako aj Konferencia o najlepšej praxi spojená so súťažou ECPA 2016, ktoré sa konali 13. - 15.  decembra 2016 v bratislavskom hoteli Saffron. Na zasadnutiach sa okrem iného preberali vypracované príručky v oblasti kybernetickej kriminality, nelegálneho obchodovania so strelnými zbraňami  a predikcie kriminality. Po týchto zasadnutiach nasledovala najdôležitejšia udalosť roka v Európskej sieti pre predchádzanie trestnej činnosti – Konferencia o najlepšej praxi spojená s vyhodnotením súťaže Európska cena za prevenciu kriminality.

Ústrednou témou konferencie a súťaže bola prevencia kriminality páchanej na senioroch. Počas prvého dňa bolo za prítomnosti 110 odborníkov zo Slovenska i Európy odprezentovaných 19 projektov prihlásených do súťaže ECPA 2016 z celej EÚ, vrátane víťazného projektu národného kola súťaže - Chráňme sa navzájom od Mestskej polície Čadca. Druhý deň konferencie bol venovaný prezentáciám partnerov a inštitúcií (European Forum For Urban Security, Europol, Švajčiarsky úrad prevencie kriminality), vyhláseniu a oceneniu troch víťazných projektov a zároveň slávnostnému odovzdaniu predsedníckej vlajky Malte.

Na prvom mieste sa umiestnil a cenu 10 000 EUR získal projekt Českej republiky  Akadémia Seniorov

Jeho cieľom je zabezpečiť bezpečnosť starších osôb a pripraviť ich na to, aby boli schopní poskytovať rady a informácie ostatným rovesníkom patriacim do ich blízkeho okolia. Študijné programy zahŕňajú aj metodiku bezpečného správania v spoločnosti, pričom lektormi sú policajti, učitelia, sociálni pracovníci, psychológovia a ďalší odborníci pre jednotlivé témy. Projekt ďalej učí seniorov, ako si udržať kvalitu života v dnešnej dobe a zároveň si byť vedomý rôznych typov rizikových faktorov týkajúcich sa bezpečnosti, poriadku, zdravia, financií, sociálnych záležitostí atď. Nielenže sú seniori oboznámení so všetkými rizikovými faktormi, ale aj poučení o tom, ako predchádzať alebo minimalizovať tieto riziká, prípadne ako si poradiť s ich následkami. Projekt pomáha seniorom aby sa stali sociálne aktívnymi -motivuje ich k účasti na verejných podujatiach, aktívnemu zapájaniu sa do rôznych mimovládnych organizácií alebo iných verejných inštitúcií, ktoré možno nájsť v ich blízkom okolí. V neposlednom rade projekt umožňuje seniorom spoznať nových ľudí z ich vekovej skupiny, tvoriť nové vzťahy so svojimi rovesníkmi, a teda zlepšiť aj kvalitu ich života.   

Dvojice zástupcov krajín s víťaznými projektami: zľava Nemecko, Čechy, Chorvátsko

Porota ocenila inovatívnosť tohto projektu a skutočnosť, že už bol prevzatý aj do iného členského štátu. Navyše starší ľudia sú aktívne zapájaní do poznania trestného činu a postupov, ako môžu zabrániť tomu, aby sa stali obeťou. Okrem toho sú do tohto projektu zapojení mnohí partneri a seniori prichádzajú do kontaktu so všetkými týmito inštitúciami. Porota veľmi ocenila aj myšlienku udeľovania diplomov absolventom akadémie a možnosť absolventov stať sa dobrovoľnými pomocníkmi polície. 

Druhé miesto a cenu 5 000 EUR získal nemecký projekt  „Ahoj stará mama, potrebujem peniaze"

Starší ľudia sú atraktívnym cieľom pre podvodníkov a jednou z ich najobľúbenejších metód je „trik s vnúčaťom“, pri ktorom sa podvodník vydáva za vnúča obete, predstiera, že je v zúfalej situácii a naliehavo potrebuje peniaze. Projekt využíva formu interaktívnej divadelnej hry a ukazuje ako sa nestať obeťou podvodu, čo znižuje pocit strachu pred podvodníkmi a nabáda k väčšiemu sebavedomiu seniorov. Diváci sa aktívne podieľajú na predstavení, pričom na pódiu sa stretávajú s profesionálnymi hercami. Pozadie realistických prípadov pomáha sprostredkovať závažnosť problematiky a zábavný faktor zaisťuje dlhotrvajúci dojem.

Porota pri tomto projekte ocenila aktívne zapojenie seniorov do divadelnej hry a to, že sa učia hraním, resp. konaním. Metodika bola dôkladne prediskutovaná a vyhodnotená a môže byť použitá aj pri iných javoch.

Zľava: národný zástupca Malty Silvio Valletta, predsedníčka EUCPN Eva Ivančová a zástupca Malty Fabian Fleri

Na treťom mieste sa umiestnil a cenu 5 000 EUR získal projekt Chorvátska – "Deň ako sen"

Ide o inovatívny a proaktívny prístup k posilneniu starších osôb a osôb so zdravotným postihnutím a zlepšeniu kvality ich života, pretože sú obzvlášť zraniteľnou sociálnou skupinou. Vykonávaním rôznych vzájomne prepojených interaktívnych činností sú vzdelávaní a informovaní, aby sa zvýšila ich schopnosť sebaobrany a znížila pravdepodobnosť, že sa stanú obeťou trestných činov. Okrem toho, staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím sú postavené do úlohy školiteľov, ktorí vzdelávajú policajtov tak, aby policajti videli ich každodenné problémy. Navyše, interaktívne workshopy, ktorých sa zúčastňujú starí rodičia a ich vnúčatá, pomáhajú prekonať generačné rozdiely a nachádzať odpovede na otázku, ako môžu byť mladí nápomocní seniorom a ako môžu seniori zdieľať svoje vedomosti a životné skúsenosti s mladými. Do projektu boli zapojení aj známi chorvátski herci v staršom veku. Tento projekt taktiež využil hrané scénky na predvádzanie najčastejších trikov podvodníkov v domovoch dôchodcov a vhodných reakcií na ne.

Účastníci konferencie

Členovia poroty ocenili na tomto projekte, že sa zameriava aj na osoby so zdravotným postihnutím a že v rámci Chorvátska bol prevzatý do viacerých krajov. Zapojenie známych starších chorvátskych hercov bolo tiež prínosom, pretože to zvyšuje viditeľnosť projektu. Iným oceňovaným inovatívnym prvkom bolo šírenie letákov o prevencii ich prikladaním k účtom za elektrickú energiu.

 Prečítajte si: 

 

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz