Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. júl 2024, nedeľa
 

Vláda prerokovala správu o plnení úloh vyplývajúcich zo stratégie prevencie kriminality

30. 04. 2013

vlamanie-ilustracka

Vláda Slovenskej republiky na svojom 57. rokovaní dňa 30. marca 2013 prerokovala a vzala na vedomie Hodnotiacu správu  o plnení úloh vyplývajúcich zo stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike na roky 2012 - 2015 za rok2012.

Cieľom správy je poskytnúť všeobecný prehľad o plnení úloh a aktivitách realizovaných v oblasti prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality, príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy a ďalšími subjektmi pôsobiacimi na území obvodných úradov v sídlach krajov. Ďalej informovať o úlohách Slovenskej republiky v Európskej sieti na predchádzanie trestnej činnosti, a o projektoch podporených Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality realizovaných v roku 2012 na území Slovenskej republiky.

Prílohou hodnotiacej správy  je zoznam konkrétnych aktivít realizovaných v pôsobnosti príslušných ministerstiev a obvodných úradov v sídlach krajov.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz