Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. máj 2024, utorok
 

Vláda prerokovala správu o prevencii kriminality v roku 2020

02. 06. 2021

hybrid-mobil-ilustr

V stredu 2. júna 2021 vláda schválila hodnotiacu správa o plnení úloh v oblasti prevencie kriminality za rok 2020 , ktorú na rokovanie  predložil minister vnútra SR Roman Mikulec. Dokument sumarizuje preventívne aktivity jednotlivých ministerstiev, ako aj návrhy opatrení do budúcnosti. Prioritnými oblasťami preventívnych aktivít zostávajú kriminalita v online priestore, online bezpečnosť, trestné činy páchané na deťoch a mládeži či domáce násilie.

V spomínaných oblastiach bol v roku 2020 aj z dôvodu epidemiologickej situácie  zaznamenaný značný nárast kriminality. Obetiam boli prostredníctvom informačných kancelárií pre obete trestných činov  poskytované základné informácie a sprostredkovaná odborná pomoc v oblasti psychologického a sociálneho poradenstva, právnej podpory a usmernenia.

V správe sa do budúcnosti odporúča venovať zvýšenú pozornosť budovaniu odolnosti voči hybridným hrozbám, prevencii dezinformačných vplyvov, vzdelávaniu zamestnancov ústredných orgánov štátnej správy v oblasti boja proti korupcii, ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním.

Taktiež intenzívne pracovať v oblasti trestnoprávnej zodpovednosti so zameraním na predchádzanie agresívneho a násilného správania či prevencii požívania alkoholických nápojov a užívania omamných a psychotropných látok. Je potrebné zvyšovať povedomie detí a mladých ľudí v oblasti bezpečného používania informačno-komunikačných technológií a  budovania bezpečných návykov pri nadväzovaní virtuálnych známostí, informovať o nástrahách v online priestore či eliminovať prejavy extrémizmu a rasizmu.

Vláda zároveň zaviazala Radu vlády SR pre prevenciu kriminality spracovať opatrenia a navrhnúť odporúčania v jednotlivých oblastiach. Predseda Rady, ktorým je minister vnútra, do 30. septembra 2021 navrhne konkrétne úlohy pre jednotlivé rezorty.

 

 

 

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz