Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 10. december 2023, nedeľa
 

Vláda schválila aktualizáciu Kontingenčného plánu pre riešenie mimoriadnej situácie v súvislosti s hromadným príchodom obyvateľov Ukrajiny na územie SR

28. 06. 2023

02 - Vo VKC v hlavnom meste našlo pomoc už viac ako 6 300 Ukrajincov

Minister vnútra SR Ivan Šimko v stredu 28. júna 2023 vlády predložil aktualizáciu Kontingenčného plánu pre riešenie mimoriadnej situácie v súvislosti s hromadným príchodom obyvateľov Ukrajiny na územie Slovenskej republiky, ktorý bol schválený v októbri 2022. 

Súčasný dokument platný do decembra 2023, nemení mechanizmus spúšťania opatrení ani opatrenia samotné, predlžuje však štátnym orgánom časový rámec naprípravu pravdepodobných scenárov vývoja vojny Ruska proti Ukrajine, a tým aj dôležitý priestor na prípravu týkajúcu sa materiálno-technického vybavenia, ale aj personálneho zabezpečenia v prípade nutnosti. 

„Ministerstvo vnútra aj naďalej pokračuje v budovaní kapacít civilnej ochrany, ktorá bola roky na okraji záujmu. Materiálno-technické vybavenie tak nebude slúžiť iba na potreby spojené s mimoriadnou situáciou, ale bude môcť byť použité v prípade potreby kdekoľvek a kedykoľvek v prípade akejkoľvek mimoriadnej situácie,” uviedol minister vnútra SR Ivan Šimko. 

Ministerstvo vnútra v súvislosti s optimalizáciou nasadených síl a prostriedkov, po dohode s partnermi z iných rezortov, mimovládnymi organizáciami a samosprávami, pristupuje k 1. 7. 2023 k ukončeniu prevádzky Tranzitného centra Michalovce a tiež poskytovania núdzového ubytovania v priestoroch hraničného priechodu Vyšné Nemecké. 

Tranzitné centrum v Košiciach, ktoré je v prevádzke Okresného úradu Košice, bude za podpory mimovládnych organizácií pokračovať v poskytovaní služieb v doterajšom režime aj naďalej. 

“Všetci aktéri budú aj naďalej pripravení v krátkom čase obnoviť poskytovanie služieb v plnom rozsahu a v súlade s kontingenčným plánom. Pokiaľ sa vojna Ruska proti Ukrajine neskončí, bude potrebné byť ako štát pripravený na všetky scenáre,” zdôraznila generálna riaditeľka Sekcie krízového riadenia MV SR Michaela Kaňová.

Z 1 510 877 osôb, ktorí prekročili hranice medzi Ukrajinou a Slovenskom, k 18. júnu 2023 požiadalo v Slovenskej republike o štatút dočasného útočiska 118 197 odídencov, teda takmer 8 % prichádzajúcich. 

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz