Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. máj 2024, sobota
 

Vláda schválila balík opatrení na posilnenie uplatnenia členov marginalizovaných skupín na trhu práce

20. 11. 2018

romovia-chlapci-ilustr-november2018

Vláda SR na rokovaní 20. novembra 2018 schválila balík opatrení na posilnenie uplatnenia marginalizovaných skupín na trhu práce. Tvorbu tohto materiálu koordinoval splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz. Jeho plnenie by malo výrazne prispieť k uplatniteľnosti ľudí z marginalizovaných komunít na otvorenom trhu práce.

Uznesenie ukladá úlohy ministrom práce, školstva, spravodlivosti a vnútra, ako aj podpredsedovi vlády pre investície a informatizáciu. Splnomocnenec vlády SR má poskytnúť súčinnosť pri plnení týchto úloh.

Jadro materiálu tvoria opatrenia, ktoré priamo podporujú zamestnanosť ľudí z marginalizovaných skupín. Menia sa podmienky poskytovania pomoci v hmotnej núdzi novým zamestnancom, a to tak, aby bol ďalej posilnený súbeh dávok s platom. Firmy, ktoré budú úspešné pri zamestnaní ľudí z takýchto skupín, by mali rátať s priamou finančnou podporou. Môžu rátať aj s novým projektom asistentov pracovného začlenenia, ktorí majú pomáhať priamo firmám a ich novým zamestnancom. Vytvorí sa aj nová schéma udržateľnej zamestnanosti ľudí, ktorí už niekoľkokrát prešli aktivačnou činnosťou.

Ďalšie opatrenia zasahujú do zamestnanosti marginalizovaných skupín nepriamo. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu pripraví zavedenie povinnej predškolskej dochádzky a pripraví umožnenie nástupu detí zo špeciálnych škôl na ďalšie odbory stredných odborných škôl. Pribudnú ďalšie opatrenia na prelomenie dlhovej pasce, ako aj medzirezortná skupina k zabezpečeniu udržateľnosti tzv. pomocných profesií ako sú napr. terénna práca či komunitné centrá.

„Som nesmierne rád, že vláda a premiér Pellegrini sa rozhodli prijať toto ambiciózne uznesenie. Všetky úlohy majú byť splnené do roka, niektoré ešte do konca roku 2018. Opatrenia boli vyskladané tak, aby v čo najväčšej miere pozitívne ovplyvnili zamestnateľnosť marginalizovaných skupín kombináciou systémových opatrení a priamych foriem podpory. Za posledné roky sa prudko znížila nezamestnanosť a zvýšila zamestnanosť ľudí z marginalizovaných skupín. Avšak stále máme rezervy vo forme neaktívnych ľudí. Cieľom tohto balíka je, aby sme aktivovali práve túto rezervnú pracovnú silu v prospech celej krajiny. Úspech ľudí z marginalizovaných skupín na trhu práce je totiž našim spoločným záujmom," zdôraznil  Ábel Ravasz, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz