Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. apríl 2024, piatok
 

Vláda schválila harmonogram úloh pre jesenné spojené komunálne voľby

28. 06. 2022

spojene-volby-termin

Úlohy a lehoty ich plnenia orgánmi štátnej správy i samosprávy sú predmetom Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov, ktorý v utorok 28. júna 2022 schválila vláda. Materiál z dielne rezortu vnútra predložil na rokovanie minister vnútra Roman Mikulec.

Historicky prvé spojené voľby do orgánov samosprávy sa budú konať v sobotu 29. októbra 2022 a za ich prípravu a priebeh zodpovedá ministerstvo vnútra. Na tento účel má v rozpočte 14 707 888 eur, ďalších 3 349 500 eur má k dispozícii štatistický úrad na spracovanie výsledkov volieb.

Plnenie úloh spočíva  predovšetkým vo vydávaní pokynov, na základe ktorých budú koordinované všetky práce spojené s prípravou volieb. Jednotlivé okresné úrady na základe vládou schváleného materiálu vypracujú vlastné harmonogramy na podmienky volebných obvodov nimi spravovaných. 

Pôjde najmä o činnosti  spojené so zabezpečením tlače a distribúcie volebných tlačív, so zabezpečením elektronického komunikačného spojenia volebných orgánov všetkých stupňov, ako aj so zabezpečením možnosti voličov uplatniť hlasovacie právo, vrátane cudzincov, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Infografika k spojeným voľbám

Ďalšie úlohy súvisia s vytvorením volebných orgánov a podmienok pre ich činnosť, školeniami osôb podieľajúcich sa na príprave volieb a na priebehu hlasovania, so spracovaním výsledkov volieb, úschovou volebných dokumentov a ďalších nevyhnutných činností.

„Uvedomujeme si, že máme pred sebou mimoriadne náročnú úlohu, keďže pripravujeme dvojo volieb konaných v jeden deň v jednej volebnej miestnosti, do čoho nám ešte  môže zasiahnuť vývoj pandemickej covidovej situácie, preto v predstihu a zodpovedne spolu s mojím tímom nastavujeme všetky opatrenia," podotkol minister vnútra Roman Mikulec.

Pre takýto prípad pripravilo ministerstvo vnútra zákon o špeciálnom hlasovaní v spojených voľbách, ktoré v máji 2022 schválil parlament. Voliči v izolácii v prípade záujmu budú môcť odovzdať svoj hlas doma do špeciálnej prenosnej volebnej schránky. Tento postup, ktorý okrem iného vyžaduje kreovanie špeciálnych volebných komisií  a voličských zoznamov, sa však uplatní len v prípade, ak do 30. septembra úrad verejného zdravotníctva nariadi karanténne opatrenia. To znamená, že úrad verejného zdravotníctva bude na tento termín v zákone  reflektovať a buď vyhlási karanténne opatrenia do 30. septembra 2022 alebo až po vykonaní volieb.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz