Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. júl 2024, sobota
 

Vláda schválila legislatívne návrhy posilňujúce inštitút hlavného kontrolóra v samospráve

28. 10. 2020

paragraf

Na rokovaniach obecného zastupiteľstva a zastupiteľstva samosprávneho kraja by mohol požiadať o slovo aj hlavný kontrolór. Vyplýva to z poslaneckého návrhu novely zákona č.  369/1990 o obecnom zriadení, ktorou sa mení aj zákon č. 302/2001 o samosprávnych krajoch. Súčasťou návrhu je aj povinnosť, aby uznesenie o odvolaní hlavného kontrolóra obsahovalo explicitné dôvody.

 

Návrhy, ktoré na rokovanie v stredu 28. októbra 2020 predložil minister vnútra Roman Mikulec, kabinet schválil.

Ak v súčasnosti požiada o slovo na rokovaní zastupiteľstva napríklad poslanec parlamentu, europoslanec, zástupca vlády či iného štátneho orgánu, slovo sa mu udelí. Po novom by to mohlo byť umožnené aj hlavnému kontrolórovi. Mala by sa tak posilniť transparentnosť a otvorenosť rokovania samosprávy.

Hlavný kontrolór má podľa návrhu z titulu svojej funkcie k dispozícii množstvo informácií o živote v obci či samosprávneho kraja, ktoré majú súvislosť s prerokovávanými bodmi na zastupiteľstve a môžu ovplyvniť rozhodovanie poslancov pri hlasovaní.

Uznesenie o odvolaní hlavného kontrolóra by po novom malo explicitne obsahovať dôvody odvolania. V doterajšej právnej úprave tento dodatok absentuje, čo spôsobuje nejednotný postup pri aplikácii v praxi, keď uznesenie o odvolaní hlavného kontrolóra zdôvodňujú len niektoré samosprávy.

Zastupiteľstvo môže kontrolóra odvolať ak opakovane alebo zvlášť hrubým spôsobom poruší zamestnanecké povinnosti, či hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie. Dôvodom na odvolanie sú aj nepravdivé údaje o jeho zárobkoch či majetkových pomeroch.

Vnútorná kontrola zohráva dôležitú úlohu pri zabezpečovaní transparentného hospodárenia a dodržiavania právnych predpisov v samospráve. Zmeny v zákonoch prispejú k opodstatnenosti a pridanej hodnote inštitútu hlavného kontrolóra.

Nová legislatíva by mala nadobudnúť účinnosť 1. januára 2021.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz